Skadeståndsskyldighet vid skada orsakad av katt

FRÅGA
2 kap. 1 § skadeståndslagenHej!Vi bor i en lägenhet och har grannar vars utekatt ofta försöker smita in i lägenheten när man ska in/ut. Nu hade katten lyckats smita in i vår lägenhet medan vi bar ut resväskor precis innan vi åkte på semester. Katten blev instängd i ett av rummen i fem dagar. Under denna tid har katten använt vår, sedan två månader, nyinköpta massagefåtölj som kostar runt 20 000 kr, som toalett. Fåtöljen är helt förstörd och går inte att rengöra. Varken vår eller grannarnas försäkring täcker detta. Är grannarna skadeståndsskyldiga?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ägarens ansvar för sin katt
En kattägares ansvar för sin katt regleras ilag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Enligt 1 § i denna lag ska hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det är alltså kattägarens skyldighet att ha uppsikt över och ta ansvar för sitt husdjur.

Ej strikt ansvar för kattägare
När det gäller katter föreligger det till skillnad från hundar inte något strikt ansvar. Det strikta ansvaret innebär att ägaren alltid blir skadeståndsskyldig för det hunden orsakat, även om inte ägaren vållat skadan. Detta gäller dock ej för kattägare, då det i stället är skadeståndslagens regler som gäller.

Ansvar enligt skadeståndslagen
För att din granne ska bli skadeståndsansvarig krävs det enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SKL) att kattägaren uppsåtligen eller pga vårdslöshet orsakat skadan. Du har alltså möjlighet att kräva din granne på skadestånd om du kan bevisa att denne agerat vårdslöst. Du beskriver I din fråga att katten ofta olovligen smiter in i ert hem, vilket kan vara en omständighet som styrker att era grannar inte utövar tillräcklig tillsyn över sin katt enligt lagen om tillsyn över katter och hundar, och därmed agerat vårdslöst.

Svaret på din fråga är alltså att du har möjlighet att rikta skadeståndsanspråk mot din granne om du kan bevisa att denne pga sin vårdslöshet vållat skadan.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?