Skadeståndsskyldighet för katt

Hej om jag är inneboende hos en kille och har min dator med tillhörande dator tillbehör och jag reser bort ett tag. kommer hem igen och 2 par hörlurar är det avbitna kablar av denne boende innehavares katt, ett par värde 2500kr och ett par 500kr är denna då skyldig att betala ersättning för dessa produkter? eventuellt ta det på dennes hemförskring?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ersättning för sakskada regleras i skadeståndslagen 2:1. Det finns två handlingsmönster som kan ge upphov till skadeståndsskyldighet för sakskada.

1. Om man uppsåtligen orsakar en skada eller

2. Om man genom att vara oaktsam orsakar en skada

Det är du som anser att han är ersättningsskyldig som måste visa att skadan orsakats antingen uppsåtligen eller genom oaktsamhet.

Jag tror det blir väldigt svårt för dig att visa att han orsakat denna skada uppsåtligen. Jag tror också det blir svårt för dig att visa att han har varit oaktsam och på så sätt orsakat skadan. Det ligger närmare till hands att det handlar om en olyckshändelse när katten bitit på dina hörlurskablar och vid en olyckshändelse blir man inte skadeståndsskyldig.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000