Skadeståndsskyldighet för katt

FRÅGA
Hej om jag är inneboende hos en kille och har min dator med tillhörande dator tillbehör och jag reser bort ett tag. kommer hem igen och 2 par hörlurar är det avbitna kablar av denne boende innehavares katt, ett par värde 2500kr och ett par 500kr är denna då skyldig att betala ersättning för dessa produkter? eventuellt ta det på dennes hemförskring?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ersättning för sakskada regleras i skadeståndslagen 2:1. Det finns två handlingsmönster som kan ge upphov till skadeståndsskyldighet för sakskada.

1. Om man uppsåtligen orsakar en skada eller

2. Om man genom att vara oaktsam orsakar en skada

Det är du som anser att han är ersättningsskyldig som måste visa att skadan orsakats antingen uppsåtligen eller genom oaktsamhet.

Jag tror det blir väldigt svårt för dig att visa att han orsakat denna skada uppsåtligen. Jag tror också det blir svårt för dig att visa att han har varit oaktsam och på så sätt orsakat skadan. Det ligger närmare till hands att det handlar om en olyckshändelse när katten bitit på dina hörlurskablar och vid en olyckshändelse blir man inte skadeståndsskyldig.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (424)
2020-09-28 Jag har blivit biten av en hund, kan jag få skadeståndsersättning av hundägaren?
2020-09-24 Skadestånd på grund av hund
2020-09-20 Vad kan jag få ersättning för vid sakskada orsakad av en hund?
2020-09-19 Vilket skadeståndsansvar har en hundägare vid skador på katt

Alla besvarade frågor (85160)