Skadestånd för skada orsakad av djur samt rättshjälp

FRÅGA
Hej min mamma 78 år blev överfallen av en hund. Ägaren höll i kopplet hunden slet sig och attackerade Hon föll så illa att hon bröt handen och höften. Ligger nu på lasarettet. Mkt dålig Händelsen är polisanmäld. Vad gör vi nu? Hur stämmer vi ägaren till hunden ? får man rättshjälp. Vad kan vi kräva i skadestånd. Detta blir en långdragen historia och hundägaren ska icke komma undan detta. Mvh.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Lagen som reglerar hundägares ansvar för sina hundar och deras agerande heter lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Skadeståndets omfattning regleras av skadeståndslagen (1972:207).

Skada
En skada som orsakats av en hund är enligt lag skadeståndsgrundande. Din mor som har blivit påhoppad och biten av hunden har i detta fall blivit utsatt för en fysisk eller psykisk skada som har uppstått på hennes kropp. Din mor som lidit skada skulle kunna rikta ett skadeståndsanspråk mot hundägaren.

Hundägares ansvar
Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter 1 § ska hundar hållas under sådan tillsyn som behövs för att de inte ska orsaka skador eller avsevärda olägenheter. Detta betyder att hundägaren har en tillsynsplikt som går ut på att hålla ordning på sin hund så att den inte hoppar på andra djur/människor och orsakar skada.

Vidare framgår av lagen om tillsyn över hundar och katter 19 § att hundägare har ett strikt ansvar. Det betyder att oavsett om hundägaren är vållande till skadan eller inte så kan hon eller han bli skadeståndsansvarig för den skada som hunden orsakat.

Skadeståndets omfattning
Skadeståndet ska inte enbart täcka den fysiska eller psykiska skadan. Skadeståndet ska även täcka alla ekonomiska kostnader som uppkommer pga. den fysiska eller psykiska skadan på människokroppen. Exempelvis transport till och från sjukhus, sjukhusbesök, medicin, inkomstförluster pga. frånvaro från jobb, se skadeståndslagen 5 kap 1 §.

Hur du ska gå tillväga
Notera att det måste vara möjligt att utpeka ett presumtivt ansvarssubjekt, dvs. en ”misstänkt person som är ansvarig”. Om ett presumtivt ansvarssubjekt inte finns så kommer skadeståndsansvaret inte kunna riktas mot någon ansvarig. Med andra ord innebär det att skadan i det fallet inte kan ersättas. Ni behöver alltså vända er till hundägaren för att göra din mors skadeståndsanspråk gällande.

Om hundägaren vägrar att betala, har din mor inga andra möjligheter att kräva skadestånd än att vända sig till tingsrätten som får avgöra saken. Om din mor behöver vår hjälp med att framställa och skicka ett skadeståndskrav till hundägaren eller att upprätta en korrekt stämningsansökan till tingsrätten, kan hon vända sig till oss på info@lawline.se.

Rättshjälp eller rättsskydd
Om din mamma behöver hjälp med att rikta ett skadeståndskrav mot hundägaren men har inte råd så kan hon få ekonomisk hjälp. Hon kan få rättshjälp under vissa förutsättningar. Först och främst ska hon ha fått juridisk rådgivning i två timmar innan rättshjälp får ges. Hennes ekonomiska underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) får inte överstiga 260 000 kronor per år. Vidare får rättshjälp beviljas om hon verkligen är i behov av juridiskt biträde och att hennes behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Det måste även anses vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna. Hennes ärende får inte understiga 22 150 kronor (hennes krav gentemot hundägaren). Allt detta framgår av rättshjälpslagen (1996:1619) samt på domstolsverkets hemsida, här.

Innan hon ansöker om rättshjälp så är det bra att ni kollar upp om hon har en hemförsäkring eller annan försäkring som medger rättsskydd. Om hon har rätt till rättsskydd enligt sin försäkring så kan hon inte få rättshjälp. Om hon vill ansöka om rättshjälp kan hon gärna kontakta Rättshjälpsmyndigheten eller en advokatbyrå.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (426)
2020-10-24 Vem är ansvarig för dräktighet orsakad av en lösspringande hund?
2020-10-23 Skadeståndsansvar för katt
2020-09-28 Jag har blivit biten av en hund, kan jag få skadeståndsersättning av hundägaren?
2020-09-24 Skadestånd på grund av hund

Alla besvarade frågor (85393)