Ska sambo delta i bouppteckningen?

FRÅGA
Skall en sambo utan arvsrätt kallas till bouppteckning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör bouppteckning. Bouppteckningen är en skriftlig handling/sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder. Var den avlidne gift eller hade en sambo vid sitt dödsfall kommer makes/makas/sambos tillgångar och skulder också att framgå av bouppteckningen.

Enligt 20 kap. 1 § ärvdabalken ska bouppteckning upprättas senast tre månader efter dödsfallet. De som ska göra en bouppteckning är de som ingår i dödsboet. Dödsboet är en juridisk person och är den avlidnes tillgångar och skulder. I dödsboet finns sedan dödsbodelägare.

Det är dödsbodelägarna som kallas till bouppteckningen. Av 18 kap. 1 § ärvdabalken framgår att dödsbodelägare är, om sådana finns, den avlidnes arvingar, universella testamentstagare samt efterlevande make eller sambo i den mån särskild dödsboförvaltning INTE har anordnats.

Som svar på din fråga. Om den avlidne vid sitt dödsfall haft en relation med annan som kan liknas ett samboförhållande och denne kan tillkallas för sambo ska denne vid bouppteckningen vara delaktig.

Hoppas detta har gett ett svar på din fråga! Vid oklarheter eller följdfrågor är du välkommen att höra av dig åter!

Hasan Erdogan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll