Separation av egendom från bodelning och arv

Jag är gift. Min make och jag har inga gemensamma barn men vi båda har särkullbarn. Då vi har olika inkomst har vi kommit överens om att den summa som jag tjänar mer än min make varje månad sparas för att jag om jag vill ska kunna använda till t.ex tidig pensionering men om jag eller min man avlider så är tanken att den sparade summan ska tillfalla mig (om min man avlider före mig) eller mina barn om jag avlider först. Den sparade summan vill vi ska vara separerad från vårt gemensamma bo. Dvs den ska inte räknas in i/påverka det bo som ska delas mellan efterlevande make/särkullbarn. Hur gör vi för att få det som vi tänkt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du vill som jag förstår det är att separera denna summa pengar varje månad dels från en framtida bodelning, samt att den inte ska ärvas av din man om du avlider först. Det som krävs är ett äktenskapsförord som omklassificerar denna egendom till enskild vid en framtida bodelning. Gällande arvet behövs inget testamente då särkullbarn ärver före efterlevande make.

Ett äktenskapsförord innebär att man omklassificerar egendom från giftorättsgods (som ingår i en bodelning) till enskild egendom (som inte ingår i bodelning). Det är dock viktigt att den enskilda egendomen är klart specificerad och att den inte innehåller någon form av osäkerhetsmoment. Jag skulle rekommendera dig att du öppnar upp ett separat konto där en bestämd summa pengar automatiskt överförs från din lön varje månad. Detta konto är viktigt att det hålls separerat från pengar som du/ni använder till ert gemensamma hushåll. Detta är viktigt för att en sammanblandning inte ska ske mellan pengar som utgör enskild egendom och pengar som utgör giftorättsgods. Dessutom måste man beakta det så kallade typtvånget som innebär att ett äktenskapsförord inte får innehålla någon form av osäkerhetsmoment kring storleken på den enskilda egendomen. Det räcker därför inte att du upprättar ett konto som ska vara enskild egendom - det medför att du själv kan reglera storleken och värdet på denna enskilda egendom utan att din make godkänner det. Det är därför viktigt att ni specificerar en viss summa i ert äktenskapsförord som varje månad ska föras över till kontot som ska utgöra enskild egendom. Då elimineras osäkerhetsmomentet och det är klart och tydligt hur mycket pengar som kommer utgöra enskild egendom. Om detta inte görs blir äktenskapsförordet på den punkten verkningslöst. Bestämmelserna kring äktenskapsförord hittar ni i 7 kap. 3 § Äktenskapsbalken.

Gällande arvsrätten hade ett äktenskapsförord inte räckt om ni hade haft gemensamma barn. Även enskild egendom utgör en del av din kvarlåtenskap som enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken ska tillfalla din make. Men eftersom att ni inte har några gemensamma barn utan bara särkullbarn kommer dina barn ärva före din make utan att ett testamente behövs 3 kap. 1 § Ärvdabalken.

För att säkerhetsställa att äktenskapsförordet blir korrekt formulerat och utformat rekommenderar jag er att ni vänder er till Familjens jurist där ni kan få hjälp av en specialiserad jurist på området. Boka tid kan ni göra direkt på vår hemsida.

Hoppas att mitt svar var till hjälp och lycka till!

Maria PetterssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”