FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSambo28/03/2017

Särkullbarns arvsrätt i samboförhållande

Jag vill veta om särkullbarn ärver värdet av halva huset, om ett sambopar äger ett hus tillsammans och den ena sambon (särkullbarnens mor) avlider och det inte finns något testamente.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring sambos och särkullbarns arvsrätt.

Till att börja med regleras frågor om arv i ärvdabalken (ÄB) och till viss del i sambolagen (SamboL).

I din fråga har samboparet samäganderätt till ett hus. När den ena sambon avlider, kommer den del av huset som ägs av den avlidna sambon att helt och hållet ärvas av dennes biologiska barn. Detta förutsätter dock att det inte föreligger något testamente som föreskriver något annat, exempelvis att en del av den avlidne sambons kvarlåtenskap ska ärvas av den efterlevande sambon eller någon annan. Att endast det biologiska barnet (dvs. särkullbarnet som är barn till endast den avlidne sambon) ärver efter den avlidna sambon beror på att sambos inte ärver varandra, den efterlevande sambon har alltså ingen arvsrätt så länge inte en sådan rätt har föreskrivits i ett testamente.

Sammanfattningsvis, så kommer alltså särkullbarnet som bröstarvinge, att ärva direkt efter sin mors död i enlighet med den legala arvsordningens första arvsklass. Sambos ärver inte varandra om inte ett testamente föreskriver en sådan rätt. Tyvärr kan jag inte svara på om särkullbarnet kommer att ärva värdet av halva huset (dvs. 50 %) eftersom att jag inte vet hur stor andel av huset som ägs av vardera sambo. Äger vardera sambo 50 %, så kommer särkullbarnet att ärva värdet av halva huset. Äger den avlidne sambon (modern) exempelvis endast 30 % av huset, så är det också 30 % av huset som särkullbarnet kommer att ärva.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?