Särkullbarns arvsrätt

2015-06-22 i Särkullbarn
FRÅGA
Svärmor gifte om sig. Mannen har nu dött. Han hade 3 söner.De bodde i ett hus där mannen bott länge. Vems är huset efter hans död?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att mannen ägde och bodde i huset innan giftermålet.

Genomgång av rättsregler på området

En arvlåtares barn har enligt huvudregeln bäst arvsrätt, 2 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637). Kvarlåtenskap tillfaller dock den efterlevande maken i första hand, 3 kap. 1 § första stycket första meningen ärvdabalken. Eftersom de tre sönerna inte var deras gemensamma barn, utan så kallade "särkullbarn", så har de rätt att kräva sitt arv, 3 kap. 1 § första stycket andra meningen och 9 § ärvdabalken. Särkullbarn har dock möjlighet att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken. De har då i stället rätt att ta del i hennes bo när hon går bort, 3 kap. 9 § och 2 § ärvdabalken.

Det finns ett undantag till huvudregeln. Den efterlevande maken har alltid rätt att få egendom till ett så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet (44.500 kronor år 2015) som gäller vid tiden för dödsfallet, 3 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken.

Sammanfattning

Sönerna har bäst arvsrätt till huset. De har möjlighet att kräva det utan att den efterlevande maken tar del av det. De ärver det gemensamt och äger lika stor del av huset, det vill säga 1/3 var. De har möjlighet att invänta arvet och låta huset tillfalla den efterlevande maken. Om din svärmor inte får fyra gånger 44.500 kronor (178.000 kronor) genom bodelningen, så har hon rätt att ta så stor del av huset att hon kommer upp till det beloppet. Notera att i de 178.000 kronorna ingår även hennes del av egendomen i bodelningen, och inte enbart mannens.

Jag förstår att fördelningen kan vara svår att förstå, hör gärna av dig om du har några funderingar.

Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.

Ärvdabalken.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1062)
2020-07-11 Kan en avliden makes barn göra anspråk på den efterlevandes makens bostad och som var parets gemensamma, trots att det är den senare som köpt bostaden?
2020-07-03 Arvskifte - barn från tidigare förhållande
2020-06-30 Spendera särkullbarnens efterarv?
2020-06-30 Särkullbarns rätt till arv

Alla besvarade frågor (81859)