Sambor, testamente och laglott

2016-08-09 i Sambo
FRÅGA
Jag och min sambo (ej gifta) har ett testamente där vi ärver varandra med full äganderätt. Vi har inga gemensamma barn men jag har ett barn sedan innan och han har ett barn sedan innan.Nu får han en fastighet som enskild egendom som gåva av sin moster som är barnlös. Meningen är att vi ska bo i huset när det är renoverat.Om han dör före mig, ärver hans barn hela fastigheten pga att det är en enskild egendom eller ärver jag den (utom delen som utgör barnets laglott)?Tack för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först och främst bör sägas att sambor inte har någon legal arvsrätt efter varandra, till skillnad från äkta makar. Enda sättet för sambor att ärva varandra är alltså genom testamente. En annan sak är att bodelning av sambornas samboegendom (bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk) ska ske när samboförhållandet upplöses genom den ena sambons död.

Eftersom fastigheten du pratar om ges bort med förbehåll om att det ska vara mottagarens, din sambos, enskilda egendom utgör fastigheten inte samboegendom. Detta framgår av 4 § första punkten sambolagen (SamboL). Detta innebär att om din sambo avlider före dig, och bodelning sker pga av detta, kommer fastigheten inte kunna hamna hos dig genom bodelning (se 8 § SamboL). Den hamnar istället hos dig pga testamentet

Hade inget testamente funnits hade alltså fastigheten inte kunnat hamna hos dig. Nu när testamentet finns kan dock din sambos barn begära jämkning av testamentet och på så vis få ut sin laglott, vilket är hälften av hela din sambos kvarlåtenskap (se 7 kap. 1 § ärvdabalken). Andra hälften (inklusive fastigheten) ärver du i egenskap av testamentstagare. Såvida inte värdet på fastigheten överstiger hälften av din sambos kvarlåtenskap är alltså fastigheten i dina händer utan några problem eller frågetecken. Skulle värdet på fastigheten överstiga hälften blir det lite mer problematiskt eftersom din sambos barn har en oinskränkt rätt att få ut sin laglott. I sådant fall får du alternativt betala hans barn i pengar så vederbörande får ut sin laglott eller så får denne en andel i huset som motsvarar det som fattas för att nå upp till laglotten.

Sammanfattningsvis ärver alltså du fastigheten utom den delen som utgör barnets laglott!

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (452)
2020-09-23 Om möjlighet att överta bostad efter avliden sambo
2020-09-14 Kan min sambos barn tvinga mig flytta från hans hus om han dör?
2020-09-09 Vem ärver min gåva, sambo eller mina barn?
2020-09-09 Har syskon till avliden sambo rätt att ärva samboegendom?

Alla besvarade frågor (84554)