Sambo och testamente

2016-02-25 i Sambo
FRÅGA
HejMin pappa har avlidit. Jag är det enda barnet.Min pappa var sambo.Vad gäller gällande banktillgångar.Min pappas sambo säger att pappa har skrivit teatamente om att sambon ska ha hälften av banktillgångarna.Vad är det som gäller.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 § sambolagen (se här) utgör sambornas gemensamma bostad och bohag samboegendom om det har förvärvats för gemensamt bruk. Banktillgångar faller alltså inte in under begreppet samboegendom. Sambor ärver inte automatiskt varandra utan detta måste istället regleras i testamente. Dock så har den andra sambon rätt till hälften av samboegendomen när ett samboförhållande upphör, till exempel vid dödsfall, men banktillgångarna innefattas som sagt inte i samboegendomen.

Däremot har varje person över 18 år rätt att skriva testamente enligt 9 kapitlet 1 § ärvdabalken (se här) och på så sätt förordna sin kvarlåtenskap. Din pappa har alltså rätt att välja hur han vill fördela sitt arv och kan då ha testamenterat hälften av banktillgångarna till hans sambo. Du som barn och bröstarvinge har däremot något som kallas laglott vilket gör att du aldrig kan bli arvslös. Laglotten utgör ett minimiskydd, du kan aldrig ärva mindre än laglotten. För att få ut din laglott måste du däremot begära jämkning av testamentet inom sex månader efter delgivning av testamentet enligt 7 kapitlet 3 § ärvdabalken (se här). Laglotten utgör hälften av arvslotten enligt 7 kapitlet 1 § ärvdabalken (se här), alltså hälften av din pappas arv.

Alltså, din pappa har rätt att testamentera egendom till sin sambo men skulle det vara så att att det utgör mer än hälften av arvet kan du påkalla jämkning och få ut din laglott.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (465)
2020-12-17 Ingår en sommarstuga i en sambobodelning?
2020-12-06 Vad händer med egendomen när en sambo dör?
2020-12-05 Behöver sambor skriva både ett testamente och ett samboavtal för att ärva varandra?
2020-11-28 Hur påverkar samboförhållandets upphörande ett inbördes testamente?

Alla besvarade frågor (88264)