Resekostnader vid umgänge

2017-05-05 i Barnrätt
FRÅGA
Hejsan, jag och barnens far bor inte ihop. Barnens pappa flyttade ut ur huset och vi bor kvar. Vi har gemensam vårdnad och han betalar underhåll till mig. Barnen reser till honom varannan/var tredje månad. Eftersom resan är 40 mil och barnen är under 15 år så åker dom flyg. Vilket är en kostnad på ca. 2000:- i månaden.Min fråga är: Är jag skyldig att betala halva resekostnaden, vilket pappan hävdar, och måste barnen åka till pappan för att träffa honom eller kan jag kräva att han åker till barnen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Det krävs för det första att barnen bor tillsammans med endast den ena av föräldrarna för att det ska finnas en skyldighet att ta del i resekostnader. Jag tolkar din fråga som att barnen huvudsakligen bor hos dig och att barnens pappa har umgänge med barnen, varför det således kan finnas en sådan skyldighet i detta fall. Regler om umgänge finns i Föräldrabalken, den hittar du här.

Skyldighet att ta del i resekostnader

Eftersom barnens pappa inte bor med barnen har han det primära ansvaret för resekostnaderna. Du som bor med barnen ska emellertid ta del i de resekostnader som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern, 6 kap 15b § Föräldrabalken. Detta ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till din och barnens pappas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.

Skälighetsbedömningen

Generellt bör den förälder som barnen bor med vara skyldig att ta del i resekostnader endast om avståndet överstiger tio mil, vilket det ju gör i detta fall. Även om avståndet överstiger tio mil behövs det emellertid göras en individuell prövning av omständigheterna i fallet.

När det gäller den ekonomiska aspekten har jag inte tillräckligt med information om er situation och kan således inte uttala mig härom, men om en förälder saknar ekonomisk förmåga att bidra till resekostnader är denne inte skyldig att göra det. Vidare kan det faktum att barnens pappa flyttat långt bort utan någon godtagbar anledning vara något som kan tala emot att du ska behöva bidra till resekostnader. Som godtagbar anledning kan t.ex. nämnas att en arbetslös förälder fått jobb på annan ort och därför flyttar dit.

Ni kan själva träffa avtal om i vilken utsträckning du ska ta del i resekostnaderna, men om ni inte kan komma överens om detta finns det även möjlighet att låta domstolen avgöra.

Hur ska umgänget gå till?

När det gäller hur själva umgänget ska gå till finns det inga uttryckliga regler om detta, men vad som stadgas är att föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge så långt som möjligt tillgodoses, 6 kap 15 §, andra stycket Föräldrabalken. Detta innebär dels att barnens pappa har ett ansvar att umgås med barnen, och du som boendeförälder har ett ansvar för att verka för att barnens behov av umgänge tillgodoses.

Om ni har svårt att samarbeta kring dessa frågor kan ni vända er till socialtjänsten som erbjuder samarbetssamtal.

Sammanfattningsvis ligger alltså det primära ansvaret för resekostnader i detta fall på barnens pappa. Eftersom resan är såpass lång kan det dock hända att du behöver ta del i dessa kostnader och då måste en skälighetsbedömning göras. Hur mycket av resekostnaderna du i så fall skulle behöva betala kan jag inte uttala mig om, eftersom det görs en individuell prövning av din och barnens pappas ekonomiska förmåga. Det finns möjlighet för er att själva avtala om detta eller så kan ni låta domstol avgöra. När det gäller hur umgänget ska gå till är det upp till er som föräldrar att gemensamt försöka ta ansvar för att lösa detta så smidigt som möjligt, men behöver ni hjälp med detta kan ni vända er till socialtjänsten som erbjuder samarbetssamtal.


Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1743)
2021-07-22 Får personal ge minderåriga cigaretter?
2021-07-21 Byta för- och efternamn på barnet jag har ensam vårdnad om?
2021-07-15 Vad kan man göra om man befarar att ett barn far illa?
2021-07-14 Kan ens barn bestämma vart det vill bo?

Alla besvarade frågor (94327)