Regler kring hittegods

2020-12-30 i Polis
FRÅGA
Jag hittade 1000 kr på en bowlinghall. Lämnade in dessa hos polisen. Beskedet där var att om ingen eftersöker pengarna tillfaller dessa bowlinghallen. Vad säger lag/regler om detta, ni som kan? Kan pengarna verkligen tillfalla bowlinghallen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna kring hittegods återfinns i Lag (1938:121) om hittegods.

Enligt lagens 4 § tillfaller godset dig om ägaren till godset inte blir känd inom tre månader från den tidpunkt då fyndet anmäldes till Polismyndigheten. Detsamma gäller om ägaren inte hämtar ut godset inom en månad från det att han eller hon underrättats om fyndet av Polismyndigheten.

Det förutsätts således att ingen gör anspråk på godset för att det ska tillfalla dig. Något jag tycker är märkligt är att Polismyndigheten påstår att pengarna ska tillfalla bowlinghallen om ingen hämtar ut dom. Kan det vara så att du arbetar på bowlinghallen och lämnat in godset i egenskap av anställd? I sådant fall kan det föranleda att pengarna tillfaller bowlinghallen om ingen hämtar ut dom. Om inte är det som huvudregel upphittaren som godset tillfaller.

Polismyndighetens beslut kan för övrigt överklagas till allmän förvaltningsdomstol om man anser att deras beslut inte står i enlighet med lagens bestämmelser, 9 a § Lag om hittegods.

Hoppas du fick svar på din fråga. I mitt svar har jag utgått på de uppgifter som framgått av frågan, men om du har några följdfrågor eller om det finns fler relevanta uppgifter till frågan är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Med vänliga hälsningar,

Carl Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (327)
2021-04-05 Kan man kräva att en polis ska identifiera sig?
2021-04-03 Får polisen öppna mina brev?
2021-03-28 Polisens och åklagarens rätt att begära ut sekretessbelagda bankuppgifter?
2021-03-27 Får en polis ur tjänst ingripa?

Alla besvarade frågor (91133)