Rätt till skadestånd vid hundattack?

Hejsan. Min dotter var ute och gick med våran hund i koppel när plötsligt grannens hund som var lös gick till attack mot våran hund. Det blev ganska små skador på min hund som jag kunde ta hand om själv utan veterinärbesök, men min hund som har varit världens finaste familjehund innan har nu blivit aggressiv och kan bli tvungen att avlivas. Så nu undrar jag om han kan vara skyldig mig ersättning? Hans hund är oförsäkrad, så det måste ju vara han personligen som inte haft sin hund kopplad som skall stå för skadorna då eller?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hundägare har vad som inom skadeståndsrätten kallas för strikt ansvar för sina hundar, vilket framgår av 19§ lag om tillsyn över hundar och katter (se https://lagen.nu/2007:1150#P19S1). Det strikta ansvaret innebär att ägaren till en hund blir skyldig att ersätta skadan som hunden orsakar, oavsett om ägaren varit vållande till skadan eller ej. Om hunden orsakar en skada så spelar det alltså ingen roll att ägaren har gjort allt i sin makt för att försöka förhindra skadan. I ert fall blev hunden, som var försedd med koppel, attackerad av grannens lösspringande hund. Det är tydligt att det är grannens hund som har orsakat skadan, vilket följaktligen innebär att grannen i egenskap av hundägare blir ersättningsskyldig för de skador som uppstått.

I juridisk mening så klassificeras husdjur som lös egendom, hur okänsligt det än låter. Det innebär att skadeståndslagen blir tillämplig, eftersom att hundens skada då räknas som en sakskada. Av 2:1 skadeståndslagen (se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1) framgår det att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en skada ska ersätta skadan. Varken uppsåt eller vårdslöshet behöver dock styrkas i detta fall, då grannen är ersättningsskyldig oavsett vilket på grund av det strikta ansvaret.

I 5:7 skadeståndslagen finns det beskrivet hur skadestånd ska betalas ut för sakskador. Skadeståndet ska bland annat omfatta ersättning för sakens värde, reparationskostnad och värdeminskning, vilket innebär att ni har rätt till ersättning för den kostnad som skadorna på hunden har inneburit. Själva angreppet i sig verkar lyckligtvis inte ha inneburit några allvarliga skador på hunden eftersom att du, så som du beskriver, själv kunde ta hand om skadorna utan veterinärbesök. Om angreppet inte innebär värre skador än så är antagligen den ekonomiska skadan för liten för att kunna kompenseras.

Om det däremot skulle vara så olyckligt att ni blir tvungna att avliva hunden på grund av att den blivit aggressiv efter angreppet är situationen en annan. Enligt 5:7 har ni då rätt till en ersättning för sakens värde, i detta fall hundens liv. Det är givetvis omöjligt att värdesätta ett husdjur på ett sätt som motsvarar dess känslomässiga värde. Lagen har inte heller några direkta bestämmelser om hur ett sådant belopp ska beräknas. Huvudregeln för ersättning vid en totalskada sägs dock vara densamma som gäller för försäkrad egendom, det vill säga återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk. Hur mycket det faktiskt innebär för en hund är en fråga som jag inte kan svara på, men jag återfann en artikel från 2009 där en hundägare i en liknande situation berättigades 10 000 kr i skadestånd för sin avlivade hund. Den artikeln hittar du här: http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/skadestand-efter-jenkas-dod(1614016).gm

Angående din fundering om grannens hund var försäkrad eller ej, så är det irrelevant i frågan om ert skadestånd. Grannen blir i och med angreppet skadeståndsskyldig gentemot er, och huruvida hans försäkring täcker skadan eller inte är en fråga för hans privata ekonomi som inte påverkar er rätt till betalning.

Med vänliga hälsningar, 

Johan OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”