Rätt till laglott

Hej,

Min far var omgift och är nu avliden. Jag och min bror har fått ta del av testamente där båda makarna skrivit att de önskar att vi (min bror o jag) väntar tills hon har avlidit och att allt delas lika med alla särkullsbarn. Hon har tre barn. Min bror och jag vill inte vänta på att hon skall dö. Vi har obefintlig kontakt med hennes barn och så har det alltid varit. Vi önskar därför vår arvslott, laglott eller vad det kallas direkt. Kan det ske eller är det deras testamente som styr?

Mvh,

Syskonen

Lawline svarar

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Reglerna om arv återfinns i Ärvdabalken. Bröstarvinges rätt till arv skyddas genom reglerna om laglott, se 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten utgör halva arvslotten. En förälder kan således genom testamente inskräka sina barns arvsrätt, dock endast till hälften. Laglotten kan aldrig testamenteras bort. Svaret på er fråga blir att ni har rätt att begära ut respektive laglott direkt och ni behöver alltså inte vänta på att att er fars nya fru avlider.

För att få ut laglotten krävs en begäran om jämkning av testamentet inom sex månader från det att ni blev delgivna testamentet, se 7 kap. 3 § ÄB. Observera att det inte räcker med att endast en av er begär jämkning av testamentet. Ni bör genast, om ni inte redan gjort det, kontakta testamentstagaren (er fars nya fru) och framställa ert anspråk. Skulle makan inte acceptera ert anspråk kan ni väcka talan om jämkning av testamente hos tingsrätten.

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga! Är det något annat ni undrar över är ni välkomna att kontakta oss igen.

Vänligen,


Jennifer ParmlindRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000