Rätt till laglott

2016-10-01 i Laglott
FRÅGA
Hej,Min far var omgift och är nu avliden. Jag och min bror har fått ta del av testamente där båda makarna skrivit att de önskar att vi (min bror o jag) väntar tills hon har avlidit och att allt delas lika med alla särkullsbarn. Hon har tre barn. Min bror och jag vill inte vänta på att hon skall dö. Vi har obefintlig kontakt med hennes barn och så har det alltid varit. Vi önskar därför vår arvslott, laglott eller vad det kallas direkt. Kan det ske eller är det deras testamente som styr?Mvh,Syskonen
SVAR

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Reglerna om arv återfinns i Ärvdabalken. Bröstarvinges rätt till arv skyddas genom reglerna om laglott, se 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten utgör halva arvslotten. En förälder kan således genom testamente inskräka sina barns arvsrätt, dock endast till hälften. Laglotten kan aldrig testamenteras bort. Svaret på er fråga blir att ni har rätt att begära ut respektive laglott direkt och ni behöver alltså inte vänta på att att er fars nya fru avlider.

För att få ut laglotten krävs en begäran om jämkning av testamentet inom sex månader från det att ni blev delgivna testamentet, se 7 kap. 3 § ÄB. Observera att det inte räcker med att endast en av er begär jämkning av testamentet. Ni bör genast, om ni inte redan gjort det, kontakta testamentstagaren (er fars nya fru) och framställa ert anspråk. Skulle makan inte acceptera ert anspråk kan ni väcka talan om jämkning av testamente hos tingsrätten.

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga! Är det något annat ni undrar över är ni välkomna att kontakta oss igen.

Vänligen,

Jennifer Parmlind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (766)
2020-09-21 Ärver man en förälder trots ingen kontakt?
2020-09-17 Arvsrätt adoptivbarn
2020-09-13 Laglott och testamente
2020-09-12 Hur beräknar jag laglotten när min make avlidit?

Alla besvarade frågor (84373)