FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott18/09/2016

Rätt till arv efter förälder

Hej. Jag berövades min son för över 8 år sedan och dessförinnan knappt träffa min son som numera är myndig men aldrig hört av sig på snart 10år. Jag vet att han kommer få mer än han behöver ärva från modern jag skilde mig ifrån. Jag vill inte att han ska ärva eller få någonting av mig, lägenhet, bil m.m. jag har i min ägo som inte är så mycket. Han ska ingenting få ärva eller att han ska kunna hävda laglott m.m. Vi har ingenting gemensamt och jag vet ingenting om hur han lever ser ut, jag hade en son jag berövades och likväl fått betala underhåll jag inte får vara delaktig i. Jag är besviken på detta system jag vet många andra råkat ut för detsamma och vill ej lämna något efter sig. Barn som kommer 20-40 år senare en främling ska bara få del i något. Jag vill ge till vem jag vill. Tack för svar hur man kan slippa detta, jag vill inte lämna 1krona. Bara en kartong med underlag under många år där det framgår hur dom grovt ljugit och tog min son. Mvh Roger

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamenten finns i Ärvdabalken (ÄB), här. Huvudregeln är att bröstarvingar (barn) till den avlidne ärver efter denne. Rätten att taga arv efter exempelvis en förälder kan förverkas enligt reglerna i 15 kap ÄB. Detta är i extrema undantagsfall - exempelvis om en person uppsåtligen genom brott dödar en annan, har den förste personen inte rätt att ärva något efter den avlidne.

Det finns inget sätt för dig att säkert hindra att din son ärver något efter dig. Den enda möjligheten är att du skriver ett formenligt testamente där du förordnar om att din kvarlåtenskap ska tillfalla någon annan, och hoppas på att din son efter din bortgång inte påkallar jämkning av testamentet, vilket han har rätt att göra enligt ÄB 7 kap 3 §, men bara för att han har rätt att göra det betyder det såklart inte att han faktiskt gör det. Om han väljer att inte påkalla jämkning av testamentet kommer kvarlåtenskapen efter dig att fördelas som det står i testamentet. Om han bestämmer sig för att påkalla jämkning går hälften av värdet av kvarlåtenskapen till din son; han får således inte ärva all din kvarlåtenskap.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare