FrågaOFFENTLIG RÄTTFörvaltningsrätt12/05/2014

Rätt att spela in förundersökningsmaterial

När jag fick a del av min förundersökning som först sekretess prövades fick jag sitta på stationen med en polis och läsa igenom den och jag fråga om jag kunde få spela in mig sj på min mobil när jag läste högt ur förundersökningen. Men fick inte detta , varför? För det var redan försent för mig att tillägga eller ändra nåt, det datumet var redan förbi. Så jag förstår inte varför

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du hör av dig till oss på Lawline!

Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) gäller att varje svensk medborgare har en rätt att ta del av allmänna handlingar, se 2 kap. 1§. Således föreligger en presumtion om offentlighet och som endast kan begränsas genom sekretess. I 2 kap. 2§ TF räknas upp vilka intressen som får skyddas genom att allmänna handlingar hålls hemliga. Uppräkningen är uttömmande och allmänna handlingar får således inte hållas hemliga för att skydda några andra intressen än dem som räknas upp i paragrafen. Vilka handlingar som är hemliga skall anges noga i en särskild lag, vilken är offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

Förundersökningsprotokoll kan dels innehålla inkommna handlingar, som då blir allmänna enligt 2 kap. 6§ TF, dels handlingar som myndigheten själv upprättat enligt 2 kap. 7§ TF. När det gäller handlingar som myndigheten själv upprättat, så blir de allmänna när de färdigbehandlats. Således har man som huvudregel ingen rätt att ta del av förundersökningar innan åtal väckts.

Sekretess gäller med ett omvänt skaderekvisit för förundersökningsprotokoll enligt 35 kap. 1§ OSL. Detta innebär en presumtion för sekretess och det skall därmed mycket till för att få ut sekretessbelagda handlingar ur ett förundersökningsprotokoll under pågående förundersökning. Dock kan det finnas vissa handlingar i protokollet som inte är sekretessbelagda och som därför kan ges ut utan någon skadeprövning.

Jag tolkar din fråga som att förundersökningen är avslutad. Således är förundersökningsprotokollet en allmän handling enligt 2 kap. 7§ TF och du, som part i målet, har rätt att ta del av handlingarna i protokollet, se 10 kap. 3§ OSL.  Du har en rätt att hos myndigheten ta del av handlingarna så att de kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Handlingarna får även skrivas av, avbildas eller tagas i anspråk för ljudöverföring, se 2 kap. 12§ TF. Du kan även få hem kopior på handlingarna i förundersökningsprotokollet.

Min tolkning är således att du borde ha fått spela in din egen uppläsning av förundersökningsprotokollet. 

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anes SabicRådgivare
Hittade du inte det du sökte?