Rätt att få ut arv som bröstarvinge

FRÅGA
hej,pappa dog i juni 2016 min bror och jag är särkullebarn. hans sambo vägrar flytta ur huset hur skall vi gå till väga för att kunna få ut vårat arv. dom var ej gifta
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsregler regleras i Ärvdabalken (ÄB). Jag kommer först redogöra generellt vad som gäller när någon avlider och hur reglerna ser ut för sambo och sedan kommer jag redogöra vad som gäller i ditt fall.

När någon avlider ska arvet efter denne fördelas på de personer som har rätt till arvet enligt de arvsklasser som finns, vilket är grupper om vem som ska ärva den avlidna personen. Första arvsklassen är bröstarvingar (barn eller barnbarn) till den avlidna enligt 2 kap. 1 § ÄB (här). Andra arvsklassen är om det inte finns några barn eller barnbarn, då ärver den avlidnes föräldrar, och om det inte finns några kvar levande föräldrar ärver syskon enligt 2 kap. 2 § ÄB (här). Den tredje och sista arvsklassen är om det inte finns någon kvarlevande i någon av de andra arvsklasserna, då ärver mor och farföräldrar enligt 2 kap. 3 § ÄB (här).

En sambo ärver som huvudregel inte den avlidne, detta kan justeras enligt testamente. Ett testamente kan dock inte göra bröstarvingar helt arvlösa utan dessa har alltid rätt att få ut sin laglott, som är hälften av den summan som de hade haft rätt till om egendomen hade delats enligt reglerna i ärvdabalken.

Det som gäller för en sambo vid en bortgång är att den efterlevande sambon har rätt att begära bodelning, 8 § (här) och 18 § Sambolagen (SamboL) (här). Det innebära att den egendom som räknas som samboegendom (gemensam bostad och gemensamt bohag) ska delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet efter den avlidne. Här kan också den efterlevande sambon få bostaden och bohaget på sin lott efter avräkning mot annan egendom, detta framgår av 16 § SamboL (här). Alltså kan en sambo få bo kvar i huset mot att denne ekonomiskt kompenserar dödsboet med hälften av värdet.

Sammanfattningsvis i ditt fall. Som barn till den avlidne har du arvsrätt och du och din bror ska då ärva er fars egendom. En bodelning kan göras om sambon begär det och då kan också denne kräva att få huset på sin lott mot att ni kompenseras med pengar. Angående hur ni skall gå tillväga så ska, enligt 18 kap. 1 § ÄB (här) sambo och arvingar gemensamt förvalta dödsboets egendomar under utredning. Är det däremot så att det inte görs ordentligt eller att man inte kommer överens hur fördelning ska gå till kan någon av er begära en boutredningsman enligt 19 kap. 1 § ÄB (här) som går in och gör klart utredningen gällande vilken egendom som finns i boet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mathilda Wihlborg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1106)
2021-09-14 ​​Hur lång tid brukar det ta tills man får ut sitt arv?
2021-09-01 Vem ärver om arvtagaren hinner avlida innan bouppteckningen är klar?
2021-08-31 Vem ärver min avlinda morbrors fru?
2021-08-31 måste en bodelning göras?

Alla besvarade frågor (95762)