Produktsäkerhet: kan ett företag få rättsliga problem för tillhandahållande av en produkt som sprutar ner mottagaren med glitter?

2017-10-03 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej,Vi håller på att starta ett företag där våra kunder kan beställa produkter som skickas ut till valfri mottagare.Produkterna kommer bland annat vara glitter som är paketerat på ett speciellt sätt att när paketet öppnas så sprids glittret ut. En av glitterprodukterna kommer vara ett rör med en fjäder som skjuter ut glittret när locket öppnas.Min fråga är nu om vi eller våra kunder kan hamna i rättsliga problem med det här? Med tanke på att glitter är ganska svårt att städa upp och tanken bakom att skicka en sån här produkt är att ställa till det för mottagaren.
SVAR

Hej och tack för att du har valt att ställa din fråga till Lawline!

För att kunna besvara din fråga så utförligt som möjligt behöver jag först redogöra för gällande rätt på området, vidare kommer jag att applicera lagen på din produkt och avsluta med en sammanfattning av vad bedömningen av situationen blir i form av en slutsats.

Vad säger lagen

- Produktsäkerhetslag (2004:451), PSL, se: här

Det är två syften med PSL; att garantera konsumenter en lägsta nivå av produktsäkerhet, 1 §, och att näringsidkare självmant ska ta sitt produktansvar så att konsumenter inte skadas av produkterna.

Lagen tillämpas på både varor och tjänster och jag kommer att utreda frågan både som om ni har ett bud som levererar den beställda produkten till mottagaren, men också som om produkten levereras som ett brev på posten.

Vidare för att lagen ska vara tillämplig krävs det att ni säljer till konsumenter och det är utifrån det perspektivet som din fråga kommer att besvaras.

- Säkra varor och tjänster

Varor och tjänster som tillhandahålls av näringsidkare ska vara säkra, 7 § PSL, och för att en vara ska anses vara säker när den vid "normal eller rimligen förutsebar användning och livslängd inte för med sig någon risk för människors hälsa och säkerhet eller bara en låg risk". Om varan medför en låg risk så måste den risken vara godtagbar med beaktande med hänsyn till användande av varan och en hög skyddsnivå, 8 § PSL.

Varan måste vidare vara förpackad, märkt, innehålla bruksanvisning osv.

- Särskilda konsumentkategorier: barn och gamla

Barn och gamla skyddas specifikt av lagstiftningen, 9 § 4 p, PSL.

- Övriga bedömingar för om en vara är säker

Vidare för att bedöma om en vara är säker ska hänsyns tas till svenska standarder där det även föreligger en presumtionsregel (ett antagande) om att en produkt är säker om den lever upp till den svensk standard. Hänsyn kan även tas till god sed i branschen och hur en viss typ av produkter burkar användas, 11-12 §§, PSL. Svenska standarder för varor finns på Konsumentverkets hemsida.

Som näringsidkare har du även en skyldighet att förmedla viktiga säkerhetsföreskrifter till konsumenten, vilket kan göras genom t.ex. tydlig marknadsföring.

- Förelägganden och förbud + vite

I ditt fall är det Konsumentverket som är tillsynsmyndighet och kan om det skulle bli aktuellt förelägga eller förbjuda dig att på olika sätt tillhandahålla (förenklat: sälja) din produkt, 27-30 § PSL.

Förelägganden och förbud ska kombineras med vite, om det inte föreligger särskilda skäl på grund av att näringsidkaren redan har börjat vidta åtgärder för att förebygga problematiken med produkten, 31 § PSL.

Din produkt

Det finns inga specifika guidelinjer för er typ av produkt eller inom det området av produkter som finns publicerat hos Konsumentverket.

Eftersom din produkt är ett rör med glitter som ska spridas ut över den som mottager leveransen så är det viktigt att säkerställa så att:

1. Om ni använder er av ett bud, att detta vet hur man avfyrar röret utan att det skadar mottagaren.

2. Att konsumenten sv den här produkten är införstådd med vad den innebär och vilken inverkan den kan få på mottagaren: glitter överallt och med syfte att "ställa till det".

3. Produkten är säker och inte skadar konsumenten

4. Om det finns risker såsom att man kan stå för nära och få glitter i ögonen, allergireaktioner, smäll-ljud när den avfyras etc. så är det viktigt att det tydligt framkommer till kunden.

Slutsats

Sammanfattningsvis så kan ni genom att besöka SIS, här: https://www.sis.se/iso9001/dettariso9001/, fastställa om er produkt når upp till svenska standards, vilket gör att produkten kommer antas vara laglig. Vidare bör ni undersöka risken med produkten och vara noga att lyfta fram dessa genom märkning och tydlig marknadsföring. Avslutningsvis är det viktigt att vare medveten om att Konsumentverket kan utfärda föreläggande, förbud och vite på produkten om inte dessa regler följs samt att mottagare av produkten kan begära skadestånd.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (918)
2021-10-31 Rätt till öppet köp?
2021-10-30 Vad kan man göra om säljaren är i dröjsmål med varans avlämnande?
2021-10-27 Apa som husdjur?
2021-10-16 Reklamation vid andrahandsköp.

Alla besvarade frågor (97406)