Preskription för laglottsjämkning

2016-07-29 i Laglott
FRÅGA
Vart vader jag mig for att krava ut min laglott eller soka forskott pa arvSarkullebarn till fadern som avled for 33 ar sedan och skrev gemensamt testamente med sin fru dar overlevande arver den andre.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga som handlar om arv finns reglerad i Ärvdabalken (ÄB).

När en förälder har upprättat ett testamente som inkräktar på ett särkullbarns laglott, måste särkullbarnet, som du är inne på, kräva ut sin laglott för att inte gå miste om denna. Detta görs genom begäran om jämkning av testamentet.

Eftersom du i din fråga nämner att din fars testamente gav dennes fru allt, inkräktade din fars testamente givetvis på din laglott och du hade vid din fars bortgång rätt begära jämkning av hans testamente. Detta framkommer av ÄB 7:3.

Viktigt att notera är dock att laglottsjämkning av ett testamente måste begäras inom sex månader från det att testamentet har delgivits särkullbarnet. Då det i ditt fall är 33 år sedan din far avled är det tyvärr för sent för dig att begära laglottsjämkning idag. Även om du av någon anledning aldrig delgavs testamentet och fick reda på dess existens först nu, har du inte längre någon rätt att få ut något arv efter din far. Den yttersta preskriptionsgränsen för att få ut arv är nämligen tio år. Detta framkommer av ÄB 16:4.

Min rekommendation är dock att kontakta din fars efterlevande fru om hon ännu är i livet, eller om så inte är fallet hennes arvingar, för att se om ni ändå kan nå en överenskommelse som tillfredställer alla parter.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (810)
2021-02-28 När har man rätt till sin laglott? Hur stor är laglotten?
2021-02-26 Kan särkullbarns arv begränsas och kan fastighet överlåtas till barn?
2021-01-31 Bröstarvinges rätt att jämka ett testamente
2021-01-31 Kan barnen bestrida gåva vid sambos död

Alla besvarade frågor (89822)