Preskription av bouppteckning

FRÅGA
Hej! Hur lång är preskriptionstiden efter en bouppteckning?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I ärvdabalkens 16 kapitel återfinns bestämmelser som rör preskription av rätten till arv, se här. Det följer av lagen att preskriptionstiden varierar beroende på vilka förutsättningar som föreligger för det specifika fallet. Av 1, 2 och 4 §§ kan det dock utläsas att preskriptionstiden efter en bouppteckning är mellan 5-10 år.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor.

Melanie Ascough
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1030)
2021-01-17 Hur lång tid får det ta för uppteckningen att bli klar?
2021-01-16 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och gemensamma barn när deras gemensamma förälder går bort?
2020-12-30 Vilka successionsregler ska tillämpas vid bortgång utomlands?
2020-12-25 Vem får upprätta en bouppteckning

Alla besvarade frågor (88128)