Preskription

Hej. Min make hade en skuld på ca: 100.000:- på skogsplant sen ca: 20 år tillbaka. Han har fått inkassokrav som han inte har svarat på under åren och det har kommit påminnelser ungefär 1 gång om året från inkasso. Min make avled för 6 månader sedan och efter bouppteckningen så kom det ett inkassokrav till mig att dom hade tagit del av bouppteckningen och att jag då skulle betala skulden har inte svarat på det kravet. Nu har jag fått ett krav till att det ligger i deras bevakningsregister och att nödvändiga åtgärder vidtas tills full betalning skett har inte svarat på det heller. Ska jag verkligen behöva betala den här skulden som stod på min make efter så här lång tid. Finns det inte en preskriptionstid på sånt. Vad ska jag ta mig till. Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej,

Beroende på om du anses som konsument eller inte gäller olika preskriptionstider. Det finns en allmän preskriptionstid på tio år enligt 2 § Preskriptionslagen, här . Gäller det en konsumentfordran är det tre års preskriptionstid som gäller enligt andra stycket samma paragraf. 

Om däremot något av följande enligt 5 § preskriptionslagen har skett, anses preskriptionstiden avbruten och en ny preskriptionstid börjar:

"Preskription avbryts genom att

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,

2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller

3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord"

Således har ni fått påminnelser en gång om året, vilket gör att fordran inte är preskriberad. Hade din make tillgångar över 100 000 kronor när han avled kommer du således få betala den här fordran till inkasso.

Vänliga hälsningar

Anonym AnonymRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo