Pappan till barnet har slutat betala underhållsbidrag

2019-10-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Min sambo har ett barn sen tidigare, barnet är snart 10 år. Pappan till barnet har aldrig brytt sig om honom, och underhållsbidraget har i alla år gått genom försäkringskassan.Men nu har försäkringskassan beslutat att pappan ska betala direkt till sambon då han skött betalningarna när det gått genom dom. Men nu ser han sin chans och struntar totalt i att betala min sambo.Hur är min sambos chanser att ta detta till domstol? Och kommer min sambo få betala några kostnader för det?Samt hur ska hon i så fall gå till väga?
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Jag kommer först allmänt beskriva underhållsskyldigheten, och därefter mer konkret gå in på er fråga. Föräldrar ska fullgöra sin underhållsskyldighet för barnets grundläggande försörjning. Detta genom att betala underhållsbidrag till barnet om; föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnad om barnet gemensamt med den andra föräldern barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (föräldern ska exempelvis inte behöva skuldsätta sig för att betala underhåll). I första hand gäller detta barnets grundläggande försörjning (de ska stå för barnets boende, mat med mera) (7:1 Föräldrabalk (FB)).

Om den underhållsskyldiga föräldern inte betalar underhållsbidraget kan den förälder som barnet bor hos få underhållsstöd från Försäkringskassan (7:2a FB). Försäkringskassan betalar då ut ett fast belopp månadsvis till föräldern som barnet/barnen bor hos, de riktar därefter ett anspråk på fordran till föräldern som inte betalat. Underhållsstöd går att ansöka hos Försäkringskassan. Underhållsbidrag är alltså en summa som den bidragsskyldige föräldern ska betala ut (fastställt genom dom, avtal eller dylikt). Underhållsstöd är ett fast belopp som Försäkringskassan betalar ut om den bidragsskyldige föräldern inte betalar, de riktar därefter ett anspråk på fordran till föräldern som inte betalat. Underhållsstödet kan många gånger vara ett lägre belopp än det fastställda underhållsbidraget.

Ni frågar om domstolskostnader så jag kommer översiktligt beröra kostnadsfrågan, för det första hade ni betalat en ansökningsavgift till tingsrätten när ni ansöker om stämning. Därefter tillkommer rättegångskostnaderna (för ombud med mera), huvudregeln är att den förlorande parten betalar den andres kostnader, om parterna förlikas betalar normalt vardera part sina egna kostnader. Om det är fråga om mindre mål (mindre summa pengar) står normalt båda parter för sina rättegångskostnader. Just i ert fall tycks underhållsbidraget redan vara fastställt i domstol och ni verkar inte vilja ändra det, så att gå till domstol tordes inte vara nödvändigt utifrån hur jag tolkar er fråga.

Det ni istället kan göra är att kontakta Försäkringskassan (som i sin tur eventuellt börjar betala underhållsstöd igen, och barnens pappa får då en skuld till Försäkringskassan). Om ni dock anser att underhållsstödet är för litet i förhållande till vad bidraget var fastställt till kan ni istället gå direkt till Kronofogdemyndigheten för för att driva in skulden från barnens pappa. Som jag har förstått det är underhållsbidraget fastställt genom dom och ni kan då vända er till Kronofogden för att få hjälp med indrivning från den andre föräldern, en ansökningsavgift tillkommer. Ni kan få tillgång till Kronofogdemyndighetens ansökan om verkställighet för underhållsbidrag på denna länk. Ni kan läsa mer om verkställighet av underhållsbidrag på Kronofogdens hemsida här.

Sammanfattningsvis kan ni kontakta försäkringskassan och berätta om förändringen i situationen (att den underhållsskyldige återigen inte betalar), ni kan läsa mer om detta här. Slutligen har ni även möjlighet att ansöka om verkställighet av underhållsbidrag hos Kronofogdemyndigheten.

Om ni känner att ni vill ha ytterligare rådgivning kan ni förslagsvis boka tid med en jurist, ni kan boka tid med Lawlines jurister via denna länk.

Jag hoppas detta har besvarat din fråga! Tveka inte annars att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82723)