Påföljd för brukande av narkotika

Hej,

I maj blev jag plockad av polisen utanför en nattklubb då de misstänkte att jag brukat narkotika.

Jag fick följa med till stationen och fick lämna ett urinprov.

Jag hade inget narkotika på mig överhuvudtaget men nu har mitt urinprov kommit tillbaka och det visade positivt!

Skulle vilja veta lite vad påföljderna kan bli och vad ni tror jag får för straff. Hur mycket i böter osv!

Kan tilläggas att mitt straffregister är prickfritt sedan innan. Aldrig åkt fast för något!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken rubricering är aktuell?

Den som brukar narkotika gör sig skyldig till narkotikabrott i enlighet med 1 § första stycket sjätte punkten narkotikastrafflagen.

Frågan är i det här fallet om gärningen ska rubriceras som narkotikabrott av normalgraden eller ringa narkotikabrott. I 2 § narkotikastrafflagen anges det att om en gärning som avses i 1 § är att betrakta som ringa är det fråga om ringa narkotikabrott. Vid gränsdragningen mellan narkotikabrott av normalgraden och ringa narkotikabrott beaktar domstolen bland annat arten av narkotika samt mängden. Rör det sig om en farligare typ av narkotika krävs det en mindre mängd för att brott av normalgraden ska anses begånget.

I din fråga redogör du inte för vilken typ av narkotika som du brukade samt vilken mängd det rörde sig om. Därav blir det svårt att uttala sig om vilken rubricering din gärning får. Dock är det så att ett narkotikabrott bestående i eget bruk allt som oftast rubriceras som ringa. Detta kommer därför vara min utgångspunkt vid besvarandet av påföljdsfrågan.

Vilken påföljd är aktuell?

Ringa narkotikabrott kan enligt 2 § narkotikastrafflagen ge böter eller fängelse i upp till sex månader. Fängelse är inte aktuellt att diskutera i det här fallet. Istället aktualiseras enbart böter. Eftersom det inte finns en särskild bötesform föreskriven för ringa narkotikabrott ska dagsböter utdömas

Dagsböter är konstruerade på så sätt att domstolen dels bestämmer antalet dagsböter, dels bestämmer storleken på varje dagsbot.

Antalet dagsböter reflekterar hur pass allvarlig gärningen är, dvs en gärning som resulterar i 100 dagsböter anses mer allvarlig än en gärning som ger upphov till 50 dagsböter. Domstolen får som minst döma ut 30 dagsböter och som mest 150 dagsböter (25 kap. 2 § första stycket brottsbalken).

Hur mycket varje dagsbot ska uppgå till bestäms mot bakgrund av den tilltalades ekonomiska förhållanden. Exempelvis beaktar domstolen dennes inkomst, förmögenhet och eventuell försörjningsskyldighet. Som minst får varje dagsbot uppgå till 50 kronor och som mest till 1000 kronor (25 kap. 2 § andra stycket brottsbalken)

Vad blir dagsböterna i ditt fall?

Enligt praxis är påföljden för ringa narkotikabrott alltid 30 dagsböter om det är fråga om eget bruk av narkotika, oavsett vilken typ av narkotika som avses (NJA 2005 s. 348 I och II).

Det är dock omöjligt för mig att svara på hur mycket varje dagsbot kommer uppgå till i ditt fall, eftersom jag saknar relevant information rörande dina ekonomiska förhållanden.

Vänligen,

Oscar StenmarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo