FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag29/11/2019

Översikt över minoritetsaktieägares rättigheter

Var har man för rättigheter när man äger 5% i ett företag?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns många olika sorters företag därför är det svårt för mig att veta vilken företagsform du syftar på. I mitt svar har jag förutsatt att du syftar på delägarskap i ett aktiebolag.

Du har som aktieägare en rösträtt som du kan använda vid bolagsstämma. Lika aktier ger lika rösträtt, då du äger 5 % av aktierna har du därav 5 % av rösterna vid en bolagsstämma (4 kapitlet 1 § Aktiebolagslagen). De flesta beslut kräver 50 % av rösterna eller mer (7 kapitlet 40 § Aktiebolagslagen).

Vid vissa beslut som innebär att bolagets förmögenhet minskar och som inte är gynnsamma för bolaget kräver att alla delägare ger sitt medgivande (17 kapitlet 1 § 4 punkten Aktiebolagslagen). Alltså har du trots dina 5 % en rätt att stoppa ett sådant beslut.

Som endast 5 %-ig ägare har du dock inte möjligheten att ensam väcka skadeståndstalan mot styrelsen. För att skadestånd ska kunna väckas krävs minst 10 % av rösterna.

Har en annan aktieägare mer än 90 % har du även rätt att få dina aktier inlösta. Vilket innebär att ägaren till 90 % av aktierna måste betala dig i utbyte mot att de tar över dina aktier (22 kapitlet 1 § Aktiebolagslagen).

Du har bland annat också rätt att få ut information om bolaget (7 kapitlet 32 § Aktiebolagslagen), initiera frågor som ska tas upp på bolagsstämman (7 Kapitlet 16 § Aktiebolagslagen) och klandra ett bolagsstämmobeslut (7 kapitlet 50 § Aktiebolagslagen).

En aktieägares rättigheter är många och det är svårt för mig att nämna alla utan att veta vilka rättigheter du specifikt efterfrågar. Hoppas att mitt svar har kunnat ge dig en överblick över en delägares rättigheter i bolaget.

Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga med fler omständigheter för ett mer exakt och ingående svar

Hälsningar,

My ÖhmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”