Överlåtelse av arv

FRÅGA
Min fru avled för drygt ett år sedan. Bouppteckning har gjorts. Kan vi göra ett arvsskifte så att barnen får sin rättmätiga del av hennes arv så vida de nu accepterar det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att om arvlåtaren, i detta fall din avlidna fru, var gift så skall kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken - i detta fall dig. Du ärver alltså din avlidna hustrus kvarlåtenskap framför gemensamma barn. Dock ärver du bara kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt och inte med full äganderätt. Du kan alltså på alla vis förfoga över egendomen men inte testamentera bort den. Eventuella särkullbarn har dock alltid rätt att med en gång ta ut sin del av arvet trots att efterlevande make är i livet. Detta är reglerat i 3 kap. 1 § Ärvda balk (1958:637) (ÄB).

Den som har rätt till del i kvarlåtenskapen kan också avstå från sin rätt genom att överlåta sin rätt till annan. I ärvdabalken saknas reglering avseende överlåtelser av arv men trots detta sker benefika överlåtelser regelmässigt och accepteras både i rättspraxis och doktrin. En förutsättning för detta är att även mottagaren har arvsrätt efter arvlåtaren - vilket dina barn, såvida de är gemensamma, bör ha också efter din avlidna hustru.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ärvdabalken hittar du här.

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1034)
2021-01-26 Efterlevande makes arvsrätt
2021-01-25 Vad gör vi med lånet nu när vår mor gått bort?
2021-01-23 Blir jag skyldig att betala min mammas bostadslån om hon avlider?
2021-01-21 Är arvinge skyldig att ta över huslån vid arvsskifte?

Alla besvarade frågor (88476)