FrågaFAMILJERÄTTBodelning19/07/2014

Överklagan av bodelningsförrättares beslut m.m.

Hej.

Jag och min ex-man har haft en långdragen bodelningstvist och nu har äntligen bodelningsförrättarens beslut kommit. Jag tror dock att min ex-man kommer att överklaga det hela! Jag undrar då, om tingsrätten då tittar på vårt mål igen, tar tingsrätten hänsyn till bodelningsförrättarens beslut och tar det i beaktande eller börjar man om från början igen? Kan jag kräva att få hjälp med advokatkostnader i en ev överklagan?

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline!

Jag tänkte dela upp ditt svar på de frågor som kan utläsas av din skrift hit.

Överklagan av bodelningsförättares beslut

I enlighet med Äktenskapsbalken 17:8 st. 2 kommer tingsrätten att behandla din mans överklagan. Naturligen kommer tingsrätten att beakta vad bodelningsförättaren kommit fram till, men dennes beslut är inte på något sätt bindande för tingsrätten. Tingsrätten kan alltså mycket väl komma till ett annat beslut än bodelningsförättaren!

Att handläggningen hos en bodelningsförrättare tillåts bli enkel och summarisk medför att två makar får stor frihet att vid fullföljd till domstol föra in nya frågor och nytt material i rättegången. En make kan - för att ta ett exempel -  i samband med att han klandrar förrättningen till tingsrätt äga framställa yrkande om att få överta bostad och bohag med stöd av ÄktB 11:8, även om han inte väckt övertagandefrågan inför bodelningsförrättaren. 

Det bör slutligen uppmärksammas att, i anslutning till vad som sades i föregående stycke, det tycks vara oklart om det finns en rätt att "anslutningsklaga" ett bodelningbeslut. Härmed avses i princip om också du - och inte bara din man som är den enda som överklagat - får framställa nya yrkanden i tingsrätten. Detta är emellertid en någon speciell situation som det just nu saknas anledning att spekulera kring. 

Sammanfattningsvis blir svaret på din fråga, att man på ett sätt "börjar om igen" samtidigt som såklart hänsyn tas till de handlingar som inkommer till tingsrätten, inklusive bodelningsförättarens beslut och motivering. TR:n gör dock en självständig prövning av vad som framkommer i målet och det är inte omöjligt att vissa förhållanden åberopas som tidigare inte varit föremål för prövning.

Hjälp med advokatkostnader

Vad avser rättegångskostnader är huvudregeln att den som förlorar målet skall betala både sina egna och motpartens kostnader. Man måste dock yrka på detta för att förlorande part skall bli betalningsskyldig. Du kan alltså inte kräva att din man hjälper dig med advokatkostnader, om din man vinner målet. Vissa undantag finns från huvudregeln men det saknas anledning att här spekulera i om dessa är för handen. 

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”