Orättvist behandlad av styrelsen i en samfällighetsförening

Hej nyinflyttad i en samfällighet.

Vid min inflytt var tomten framför huset (min egna samt samfällighetens) i mycket dåligt skick.

Stenplattor låg på hela tomten (även samfällighetens mark) dock var det mest lerigt och ojämnt. Känndes inte bra att ha äldre personer på besök på det underlaget.

På samfällighetens mark var buskarna i dåligt skick och det visade sig att tidigare ägare av mitt hus låtit plantera där samt även byggt en mur som står kvar.

Jag har nu byggt en lös trall (alltså inte gjutit fast den) på marken och denna ligger även på en del av samfällighetens mark dock inte på någon yta som andra skulle tänkas använda då den ligger i anslutning till häcken/buskarna som skiljer tomten från resten av grönområdena i samfälligheten.

Majoriteten av de andra i samfälligheten har byggt på detta sätt men då även gjutit fast altaner.

Jag har nu fått kritik av styrelsen som hävdar att min trall inte är OK även om den är flyttbar (jag får ju ställa möbler osv där men inte en lös trall).

Finns det något jag kan använda för att stödja min rätt att behålla min bebyggelse, antingen argumentet fastmonterat versus att denna är lös eller att alla i samfälligheten bör bemötas och hanteras på ett likvärdigt sätt?

Utan denna trall kan jag inte bruka tomten på ett vettigt sätt samt insynen i huset gör det olidligt utan de lösa vindskydden som sitter i trallen.

Tacksam för er input i denna fråga då styrelsen är på mig hela tiden.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.


Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Samfällighetslagen (SfL).


Generella bestämmelser
Alla beslut i en samfällighet ska ske av styrelsen i enlighet med lagen, stadgarna och föreningsstämmobeslut, 38 § SfL. Samfällighetsföreningens uppgift är sedan att tillgodose medlemmarnas gemensamma intressen, men även medlemmarnas enskilda intressen i en skälig omfattning, 19 § SfL.


Likhetsprincipen

Det finns något som heter likhetsprincipen, vilken innebär att medlemmar inte får behandlas olika om det inte finns sakliga skäl härför. Är det så att det inte finns några sakliga skäl varför just ditt trallgolv inte skulle vara accepterat medan de andras är det, så kan detta vara att betrakta som en överträdelse av likhetsprincipen. Viktigt att ta upp är dock att denna princip kan avtalas bort genom att skriva in det i stadgarna till samfällighetsföreningen. Du bör således undersöka om detta ha gjorts eller inte.

Av vad du har beskrivit förstår jag det som att styrelsen är enig om att ditt trallgolv inte är OK. Ger de dig någon förklaring till varför den inte skulle vara okej och har du ifrågasatt det faktum att de övriga medlemmarna i samfälligheten har fastmonterade trallgolv på sina tomter? Det kan vara vettiga frågor till styrelsen för att få svar på om de har gjort en överträdelse av likhetsprincipen i detta fall.


Slutsats
Svaret på din fråga är således att det finns en princip om att ingen medlem får behandlas sämre än någon annan om det inte finns ett godtagbart skäl härför. Kan styrelsen inte redogöra för ett sådant sakligt skäl kan du påtala att det strider mot likhetsprincipen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle det vara så att du har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp i ärendet genom att anlita en jurist som hjälper dig är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig ett stort lycka till!

Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”