Om ingen påkallar jämkning

2016-07-24 i Laglott
FRÅGA
Hej! En följdfråga: Kan man testamentera bort allt och ingen påkallar jämkning så kan man testamentera bort allt till vem man vill? Om ingen överklagar testamentet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din förra fråga undrade du om det är möjligt att testamentera bort all egendom till en av två bröstarvingar, samt om det är möjligt att ge gåvor till ena arvingen utan att det avräknas som förskott på arv. Din fråga och mitt svar återfinns här.

Som jag skrev i mitt förra svar, har bröstarvingar rätt att påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott, det vill säga halva arvslotten. Detta framgår av 7 kap. 3 § ärvdabalken (här). Av samma lagrum framgår dock att arvingen måste påkalla jämkning, antingen genom att ge testamentstagaren sitt anspråk tillkänna eller genom att väcka talan mot vederbörande, senast sex månader efter att arvingen ifråga blev delgiven testamentet. Om arvingen inte påkallar jämkning i tid, går rätten att påkalla jämkning förlorad. I ska kvarlåtenskapen fördelas enligt vad testamentet föreskriver, även om det innebär att arvingen inte får sin laglott.

Sammanfattningsvis är det alltså möjligt att testamentera bort all sin egendom till vem som helst. Om ingen påkallar jämkning av testamentet, så gäller testamentets innehåll även om det innebär att någon arvinge inte erhåller sin laglott.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (786)
2020-11-30 Kan man göra sin dotter arvslös om man är bosatt i utlandet?
2020-11-27 Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?
2020-11-27 Möjlighet att reducera arv
2020-11-25 Bröstarvinges laglottsskydd

Alla besvarade frågor (86836)