Om hemfridsbrott m.m.

Hej jag undrar kort och gott om en person kan få något typ av straff eller bli skyldig till en olaglig handling om man knackat på hos sin granne för att fråga om en vattenläcka och fått tillåtelse att gå in och kika och sedan ringt sin hyresvärd för att rapportera om läckan ..sedan fått hot av sin granne om att få en anmälan på sig angående att jag vart inne i dennes lägenhet och sett vart läckan kommer ifrån?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Till att börja med vill jag påpeka att straffrättsliga bedömningar är mycket känsliga för olika omständigheter i varje enskilt fall, varför det är svårt att dra några slutsatser utan full insikt i händelseförloppet. Jag kommer nedan ange de generella dragen för s k hemfridsbrott, med reservation för att beskrivningen kanske inte till fullo stämmer överens med situationen i ditt fall.

Brottsligt att äntra grannens bostad?

Det brott som får bedömas är hemfridsbrott, se brottsbalken 4 kap. 6 § här. I första stycket anges att den som olovligen intränger i annans bostad, döms för hemfridsbrott. Jag förklarar innebörden mer i detalj nedan.

Att intränga i bostaden är uppfyllt redan då någon har fått in en fot i bostaden. Att gå in i en annans bostad anses i regel vara ett inträngande, vare sig ytterdörren är låst eller öppen. Man brukar säga att ett fysiskt eller psykiskt hinder ska övervinnas för att handlingen ska vara brottslig. Har man inte samtycke av den boende att äntra lägenheten, anses man ha övervunnit ett psykiskt hinder, helt enkelt eftersom den boende inte vill att denne person ska gå in i bostaden.

Jag förstår det som att du haft hyresvärdens tillstånd att gå in i lägenheten men inte den boendes. Skyddet för hemfrid gäller dock oberoende av vem som äger bostaden, vilket innebär att det inte spelar någon roll om du haft hyresvärdens tillstånd - det är den boendes inställning som är avgörande. Om du däremot haft den boendes tillstånd att gå in och titta efter vattenläckan är det inte fråga om något hemfridsbrott eftersom du inte olovligen äntrat bostaden.

Jag har ovan angett hur situationen mellan dig och din granne ser ut ur ett juridiskt, straffrättsligt perspektiv. Jag vill passa på att påminna om att det bästa för båda parter vore att komma överens om en ömsesidig lösning.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo