Om envarsgripande m.m.

FRÅGA
Hej,Om personal i en mataffär ber en att visa kvittot eller varan man köpt när man gått ut via självscanning; har man då skyldighet att visa detta? Det kan väl inte vara så? Jag tänker på att varan jag köper och kvittot tillhör mig, vilket således gör det till min egendom? Vidare har dem väl absolut ingen rätt att hålla fast mig om dem misstänker snatteri?Tack!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om s.k. envarsgripande finns i rättegångsbalken (RB) 24 kap. 7 §, se här. Av regeln följer att vem som helst har rätt att gripa någon som begått ett brott, under vissa förutsättningar. En förutsättning är att det är fråga om ett brott på vilket fängelse kan följa. Av brottsbalken (BrB) 8 kap. 2 (se här) att fängelse i sex månader kan utdömas vid snatteribrott. Den förutsättningen är alltså uppfylld. En förutsättning är också att den misstänkte tas på flyende fot eller på bar gärning vid snatteriet. Om dessa förutsättningar är uppfyllda, har butikspersonal rätt att kvarhålla person som gjort sig skyldig till snatteri till dess polis anlänt till platsen.

Det finns ingen skyldighet att uppvisa kvitto på sådant sätt att en person gör sig skyldig till brott om denne inte uppvisar kvitto, däremot kan personen med kvitto styrka att varan faktiskt är köpt om butikspersonalen misstänker snatteri.

Hoppas du med detta fick svar på din fråga!

Vänligen,

Måns Axnér
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (719)
2021-08-01 Egenmäktigt förfarande och handräckning
2021-07-28 Vad är skillnaden på stöld och bedrägeri?
2021-07-22 Påföljd vid stöld och grov stöld
2021-07-19 Godkänna strafföreläggande vid ringa stöld

Alla besvarade frågor (94603)