Om envarsgripande m.m.

Hej,

Om personal i en mataffär ber en att visa kvittot eller varan man köpt när man gått ut via självscanning; har man då skyldighet att visa detta? Det kan väl inte vara så? Jag tänker på att varan jag köper och kvittot tillhör mig, vilket således gör det till min egendom? Vidare har dem väl absolut ingen rätt att hålla fast mig om dem misstänker snatteri?

Tack!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om s.k. envarsgripande finns i rättegångsbalken (RB) 24 kap. 7 §, se här. Av regeln följer att vem som helst har rätt att gripa någon som begått ett brott, under vissa förutsättningar. En förutsättning är att det är fråga om ett brott på vilket fängelse kan följa. Av brottsbalken (BrB) 8 kap. 2 (se här) att fängelse i sex månader kan utdömas vid snatteribrott. Den förutsättningen är alltså uppfylld. En förutsättning är också att den misstänkte tas på flyende fot eller på bar gärning vid snatteriet. Om dessa förutsättningar är uppfyllda, har butikspersonal rätt att kvarhålla person som gjort sig skyldig till snatteri till dess polis anlänt till platsen.

Det finns ingen skyldighet att uppvisa kvitto på sådant sätt att en person gör sig skyldig till brott om denne inte uppvisar kvitto, däremot kan personen med kvitto styrka att varan faktiskt är köpt om butikspersonalen misstänker snatteri.

Hoppas du med detta fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo