Om en brottslig hyresgäst som inte betalat hyra på 19 dagar

2019-06-19 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag hyr ut en liten lägenhet, som är förbunden med min egen. Det har fungerat bra i 3 år för denna pendlare som bor stadigvarande på annan ort och använder bostaden som övernattningslägenhet. Detta år har han varit här mycket litet, de senaste månaderna inte alls. Hyran har betalats mycket sent efter en massa påminnelser. Jag har fått kunskap om att han förlorat sitt jobb, efter att ha gjort sig skyldig till brottsliga gärningar i sitt anställningsförhållande. Dessutom vet jag att han har stora skulder både hos Kronofogden hos 2 banker. Han lever på stor fot och har många järn i elden. Han har i mail förklarat att han vill bo kvar och sagt att han skall betala. Men så icke. Nu det gått 19 dagar denna gång. Hur gör jag? Det hela känns väldigt olustigt. Han vet inte att jag har kunskap om hans brottsliga gärningar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du vill bli av med denna hyresgäst. I ditt fall kan det antingen ske genom uppsägning av hyreskontraktet eller genom förverkande av hyresrätten, då han inte har betalat hyran på länge.

En av mina kollegor har skrivit ett bra och sammanfattande svar angående uppsägningen, beroende på om du hyr ut en hyresrätt eller en bostadsrätt, vänligen se det här.
Det kan tilläggas att lag om uthyrning av egen bostad även är tillämplig på villa/radhus.

En annan kollega har även skrivit ett bra och sammanfattande svar angående uppsägning eller förverkning, vänligen se det här. Det kan dock tilläggas att du kan ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden, för att få betalt för hyran och på så vis ge honom en chans att återvinna hyresrätten, du kan läsa mer om det här. Du har dock uppgett att hyresgästen sedan tidigare har betalningssvårigheter, varför detta förfarandet kanske skulle vara meningslöst.

Sammanfattningsvis kan man säga att för det fall hyresgästen återvinner hyresrätten kan du använda dig av den vanliga uppsägningen för att bli av med honom, men han har då rätt till tre månaders uppsägningstid. Notera att du samtidigt har rätt till hyran under uppsägningstiden.

För det fall du skulle säga upp hans hyreskontrakt har hyresgästen rätt att bestrida uppsägningen, och ansöka om att få ärendet prövat i hyresnämnden. Du kan läsa mer om förfarandet här.

Om hyresgästen inte återvinner hyresrätten ska den anses vara förverkad. Du får dock inte automatiskt rätt att slänga ut hans saker, han måste flytta ut därifrån själv. Detta för att han oavsett giltig hyresrätt är ägare till sina saker, och att flytta på annans egendom är brottsligt.
Om han däremot inte flyttar ut efter dina uppmaningar kan du ansöka om avhysning (vräkning) hos Kronofogden. Du kan läsa mer om förfarandet här.

Angående den brottsliga verksamhet som han kan ha ägnat sig åt i sitt anställningsförhållande är det inget som drabbar hans hyreskontrakt med dig, i alla fall inte i 12 kap. jordabalkens eller i lag om uthyrning av egen bostads mening, då dessa brott inte riktades mot dig som hans hyresvärd. Det enda som möjligtvis skulle kunna aktualiseras är 12 kap. 42 § första stycket punkten nio jordabalken, för det fall han bedrev denna brottsliga verksamhet ifrån den hyrda lägenheten i fråga och det fanns affärsmässiga moment. Denna väg är dock lättare att gå om det exempelvis finns en dom där det framgår att brottsligheten, som han är dömd för, bedrevs från den här lägenheten. Annars är det lättare att säga upp honom, om hyresrätten består.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1455)
2019-10-14 När kan lagen om uthyrning av egen bostad tillämpas?
2019-10-11 Andrahandsuthyrning under en lång tidsperiod - Kan man anmäla det till polisen?
2019-10-11 Betalningsansvar för hyresrätt vid handläggning och prövning i hyresnämnden
2019-10-11 Hyresgästs skyldighet att ersätta hyresvärd vid hyra av möblerat rum

Alla besvarade frågor (73723)