Uppsägning av hyresavtal för inneboende

Hej Jag har precis blivit utslängd från mitt inneboende med 10 min verkan trots att jag har betalat hyra i tid och skött mig bra har inte gjort något fel men jag och mina barn hamnade på gatan igår kväll kl 21.30....Är detta lagligt. Vi har skrivit på ett inneboende kontrakt...

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i 12 kap. jordabalken (JB) om det är en hyresrätt eller i lag om uthyrning av egen bostad (UEB) om det är en bostadsrätt.

Inneboendeavtal kan ingås för bestämd eller obestämd tid.

Hyresavtal på bestämd tid:

Ett avtal som är tidsbestämt upphör att gälla vid hyrestidens slut (12:3 JB och 3§ UEB). Du har således rätt att bo kvar till utgången av hyrestiden.

I detta sammanhang är det värt att nämna att en inneboende däremot inte har besittningsskydd (12:45 JB och 3§ UEB). Med besittningsskydd menas att man har rätt till förlängning av hyresavtal.

Hyresavtal på obestämd tid:

När avtalet inte innehåller en uppsägningstid anses avtalet gälla för obestämd tid. En hyresvärd måste säga upp avtalet minst tre månader före avtalets upphörande (12:4 JB eller 3§ UEB). Detta gäller även om kortare uppsägningstid än 3 månader är avtalad. Man kan således inte avtala om sämre villkor för inneboende och regeln är tvingande.

Rätt till omedelbar uppsägning föreligger i vissa fall:

Enda möjligheten för hyresvärden att säga upp avtalet omedelbart är om det finns grund för förverkande enligt (12:42 JB). I ditt fall, då du skött dig bra och betalat hyran i tid, verkar det inte finnas grund för förverkande.

Sammanfattningsvis har du rätt till att bo kvar. Om du har ett tidsbestämt hyresavtal får du bo kvar till utgången av hyrestiden. Om du har ett hyresavtal på obestämd tid har du rätt till en uppsägningstid på minst 3 månader.

Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning