FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt10/12/2018

Om att förvalta försäkringsbelopp för underårigt barn

Hej!

Min dotter är 17 år och ska få 108 000 kr i kompensation, för att hon drabbats av medicinsk invaliditet. Försäkringsbolaget vill att jag ska öppna ett konto till min dotter. Detta konto ska enligt dem vara övermyndigspärrat. Jag undrar om det finns lag på att jag som förmyndare inte själv kan förvalta min dotters pengar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Eftersom din dotter är under 18 år blir föräldrabalkens regler aktuella. Om ett barn får större tillgångar har det ansetts behövligt att särskilda regler ska finnas för att skydda barnets intressen. Större tillgångar kan vara mer krävande att sköta, vilket ökar risken för att pengarna inte sköts på rätt sätt. Enligt 13 kap. 2 § föräldrabalken måste barnets tillgångar som överstiger 8 prisbasbelopp (prisbasbelopp för 2018 är 45 500 kr x 8 = 364 000 kr), förvaltas enligt de särskilda reglerna för förvaltning.

Huvudregeln för förvaltning av barnets tillgångar är att pengarna ska placeras på ett säkert sätt och att de ger en god avkastning. När det handlar om större summa pengar finns det regler för hur pengarna får placeras, enligt 13 kap. 4–7 §§ föräldrabalken. Men oberoende av hur mycket pengar ett barn får kan den som ger barnet tillgångar föreskriva att de ska stå under särskild överförmyndarkontroll, enligt 13 kap. 2 § stycke 2 föräldrabalken och 12 kap. 1 § stycke 2 föräldrabalken. De särskilda reglerna om exempelvis skyldigheten att föra en årlig redovisning över förvaltningen blir då tillämpliga, enligt 13 kap. 3–7 föräldrabalken. Även eventuella uttag från barnets konto blir bara möjligt med överförmyndarens tillstånd.

Överförmyndaren finns det i varje kommun, och deras uppgift är att bevaka den enskildas intressen genom att se över förmyndares verksamhet, eller som i ditt fall förvaltning av försäkringsbeloppet. Överförmyndaren ska se till att barns tillgångar används på ett sätt som är till nytta för barnet. Deras uppgifter regleras i 16 kap. föräldrabalken.

Eftersom det är försäkringsbolaget som i ditt fall betalar ut försäkringspengarna har de alltså rätt att förskriva att hur pengarna ska hanteras, d.v.s. att de ska sättas in på ett konto som är övermyndigspärrat.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”