Olaga hot m.m.

Min sambo har filmat mig vid flera tillfällen mot min vilja. Han filmar mig när jag är upprörd ledsen och förtvivlad efter att han har sagt elaka saker till mig Vi ska separera nu och han har spridit filmen till sina vänner och nu även skickat film på mig till min son

Han hotar att förstöra mitt liv Han sprider ut till vänner men även nu min son att jag varit inlagt på psyk vilket inte är sant Jag bad han att sluta filma vid ett tillfälle och då knuffade han mig, fast han säger till andra att jag slä gde mig utför trappan.

Så fort jag påpekar hans beteende nu så skickar han film på mig till nån ny person när jag är hysterisk efter hans beteende mot mig,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Situationen kan aktualisera en rad brott, dels kränkande fotografering, förtal, ofredande, olaga hot. Nedan gör jag en kort redogörelse för respektive brott utifrån frågans formulering:

Kränkande fotografering: din sambo kan göra sig skyldig till kränkande fotografering genom att filma dig mot din vilja, förutsatt att filmandet sker i ditt hem, dvs. i den privata sfären och inte på offentlig plats. (4 kap. 6a § brottsbalken).

Förtal: genom att sända videon vidare och genom att sprida att du skulle varit inlagd kan din sambo göra sig skyldig till förtal (5 kap. 1 § brottsbalken). Med förtal avses att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta den utpekade personen för andras missaktning. Innehållet ska vara sådant att det typiskt sett kan tänkas att personen blir utsatt för annans missaktning. Du beskriver att du gråter i videon och att din sambo även sprider uppgifter om att du skulle varit inlagd på psyket vilket kan anses passa in på bestämmelsen.

Ofredande: att putta dig kan klassas som ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). Den som fysiskt antastar någon (exempelvis puttar) döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt (personen måste vara medveten om att ofredandet sker), för ofredande.

Olaga hot: genom att hota att förstöra ditt liv kan han ha gjort sig skyldig till olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalken). Den som hotar någon med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms till olaga hot. Att hota med att förstöra ditt liv preciseras genom att han fortsätter sprida videorna och kan mycket väl klassas som olaga hot. Eventuellt skulle ovan nämnda handlingar kunna sammanställas till grov kvinnofridskränkning beroende på hur de sammanvägs (4 kap. 4a § brottsbalken)

Sammanfattningsvis

Mitt råd till dig är att anmäla din sambo avseende alla ovannämnda händelser. Spara allt som kan vara användbart i bevishänseende.

Vänligen,

Anna LissRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo