Ofullständig leverans av vara

Köpte ett växthus av ett företag. Det kostade drygt 13000 vilket jag betalade. När vi sedan skulle montera så fattades kanalplas i väggen på växthuset. Kontaktade företaget och fick sitta i telefonkö 2.5 timme. Väl framme fick jag veta att dom skulle mejla till lagret så dom skulle skicka det som fattades. Väntade i 2 veckor inget hände. Ringde igen ytterligare telefonkö i 2 timmar. Fick igen som svar att dom skulle skicka. Väntade i 3 veckor inget hände. Fick tag på telefon numret till VD. Som lovade på "heder och samvete" att skicka sagda skiva. Har nu väntat och ringt och tjafsat i 12 veckor och nu vill jag stämma företaget eftersom det är många många många fler som har samma problem med ofullständiga ordnar. Dom blåser kunderna på material och pengar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår dig rätt har du betalat för växthuset men inte fått alla delar. Eftersom du inte har skrivit vad du vill ha, mer än att du vill stämma dom - eller inkluderat någon fråga - är det lite svårt för mig att veta exakt vad jag ska svara på. Jag kan dock bena ut situationen och förklara dina rättigheter ur juridisk synvinkel. Utöver ert avtal finns relevanta regler framför allt i konsumentköplagen (KKöpL).

Fel i vara

Du har köpt en vara av ett företag, och därför tillämpas KKöpL. Var part till ett avtal har såväl skyldigheter som rättigheter. En central förpliktelse i de flesta köpeavtal för säljaren är att leverera varan enligt vad som är överenskommet. Detta uttrycks i lagen som att varan i fråga om bl.a. art, beskrivning, mängd, funktionalitet, kompatibilitet, driftskompatibilitet och i övrigt ska stämma överens med avtalet (4 kap. 1 § KKöpL). Varan ska dessutom ha den mängd och de egenskaper och andra särdrag som är normalt hos varor av samma slag och som konsumenten med fog kan förutsätta (4 kap. 2 § KKöpL). Om varan efter överlämnande till köparen är avvikande på någon av dessa punkter, och det inte beror på köparen, är varan felaktig (4 kap. 5 § KKöpL).

Påföljder

Om varan är felaktig enligt ovan har du som köpare rätt att åberopa att säljaren ska avhjälpa felet, omleverans, ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Du kan också kräva skadestånd (5 kap. 1 § KKöpL). Avhjälpande eller omleverans ska ske inom skälig tid efter att konsumenten framställt sitt krav, samt utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (5 kap. 4 § KKöpL). Det tycks mig som att du framställt krav på avhjälpande, men att det inte skett inom en rimlig tid. Enligt 5 kap. 8 § KKöpL har du därför rätt att kräva prisavdrag motsvarande felets värde alternativt att häva köpet. Vid hävning måste du göra det tydligt för säljaren att du häver köpet (5 kap. 11 § KKöpL).

Som sagt kan du också kräva skadestånd, om näringsidkaren inte visar att felet beror på en omständighet utanför deras kontroll (6 kap. 1 § KKöpL). Att vinna framgång med en skadeståndstalan i Sverige i dylika fall förutsätter att du kan bevisa att du faktiskt lidit en skada. Skadeståndet du kan kräva omfattar framför allt eventuella utgifter, inkomstförlust och ersättning för prisskillnad om du hävt köpet och gjort ett täckningsköp till högre pris till följd av felet i varan (6 kap. 3 § KKöpL). För att få ersättning för prisskillnad vid täckningsköp måste det ha gjorts med tillräcklig omsorg och inom skälig tid efter att köpet hävdes (6 kap. 4 § KKöpL).

Vad du kan göra

Eftersom det kan vara kostsamt att processa i domstol är ett gott råd alltid att försöka lösa saken utan en rättslig process. Ett sätt att utöva påtryckning och visa att man är i stånd att gå vidare med ärendet är att skicka ett kravbrev. Detta är något som Lawlines jurister kan hjälpa dig med.

Ibland kan man dock ändå behöva gå till domstol. Du lämnar då in en stämningsansökan till din närmaste tingsrätt (jfr. 10 kap. 8 a § rättegångsbalken) och framställer däri dina krav, grunden för dina krav samt eventuella bevis.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”