Närvaro via ombud eller telefon bouppteckning

FRÅGA
Jag undrar om hur man får närvara som dödsbodelägare vid ett bouppteckningsmöte (förättningsmöte)?Är det endast fysisknärvaro själv som dödsbodelägare eller via fysisk närvaro av ombud med fullmakt?Får man närvara via telefon eller Skype?MVH
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till bouppteckningen ska dödsbodelägarna kallas, 20 kap. 2 § ÄB. Av bouppteckningen ska det sedan framgå vilka av dödsbodelägarna har närvarat samt på vilket sätt dessa har närvarat. Då någon som skulle ha närvarat vid bouppteckningen inte har närvarat ska det istället framföras bevis på att personen i fråga har blivit kallad i tid, 20 kap. 3 § ÄB.

Skulle en person inte kunna eller vilja närvara fysiskt är det fullt möjligt att ett befullmäktigat ombud närvarar i dennes ställe. Vad gäller närvaro via telefon är detta möjligt, då det som ovan framgår inte finns något krav på att dödsbodelägarna närvarar fysiskt, så länge de faktiskt blivit kallade i tid till bouppteckningen. Vad som faktiskt utgör god tid finns inte definierat i lag, men som en tumregel är två veckor i förväg att anse som i god tid för personer boende i Sverige.

Med vänliga hälsningar,

Jakob Melander
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?