Närvaro via ombud eller telefon bouppteckning

Jag undrar om hur man får närvara som dödsbodelägare vid ett bouppteckningsmöte (förättningsmöte)?

Är det endast fysisknärvaro själv som dödsbodelägare eller via fysisk närvaro av ombud med fullmakt?

Får man närvara via telefon eller Skype?

MVH

Lawline svarar

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till bouppteckningen ska dödsbodelägarna kallas, 20 kap. 2 § ÄB. Av bouppteckningen ska det sedan framgå vilka av dödsbodelägarna har närvarat samt på vilket sätt dessa har närvarat. Då någon som skulle ha närvarat vid bouppteckningen inte har närvarat ska det istället framföras bevis på att personen i fråga har blivit kallad i tid, 20 kap. 3 § ÄB.

Skulle en person inte kunna eller vilja närvara fysiskt är det fullt möjligt att ett befullmäktigat ombud närvarar i dennes ställe. Vad gäller närvaro via telefon är detta möjligt, då det som ovan framgår inte finns något krav på att dödsbodelägarna närvarar fysiskt, så länge de faktiskt blivit kallade i tid till bouppteckningen. Vad som faktiskt utgör god tid finns inte definierat i lag, men som en tumregel är två veckor i förväg att anse som i god tid för personer boende i Sverige.

Med vänliga hälsningar,

Jakob MelanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000