När gallras uppgifter i belastningsregistret vid ringa narkotikabrott?

2019-08-24 i Påföljder
FRÅGA
Vad krävs föra att få möjlighet att förkorta påbudet på anmärkning i brottsregistret från 5 år till 3 år för en ungdom snart fyllda 19 år. Var i domen kan jag se det gällande "prick" i straffregister? Domen fastställdes juni 2017 och med böter för ringa narkotikabrott avseende inbehav av cannabisharts.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att ha en "prick i registret" är detsamma som att ha uppgifter i belastningsregistret.

Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Bestämmelserna om gallring, eller borttagning, ur belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister.

Du beskriver att personen i fråga fick böter som påföljd. Blir man dömd till böter tas uppgifterna bort ur belastningsregistret 5 år efter dom eller beslut, detta framgår av 17 § tredje punkten. Det finns ingenting du som enskild kan göra för att påskynda detta.

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1112)
2019-11-21 Vad är praxis?
2019-11-21 Är det rimligt med 12.000 kronor i böter för rattfylleri och olovlig körning?
2019-11-17 Hur länge finns jag med i belastningsregistret?
2019-11-12 Finns brottet stöld i utdraget ur belastningsregistret som krävs när man vill jobba med barn?

Alla besvarade frågor (74742)