När gallras uppgifter i belastningsregistret?

2021-02-22 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! När jag var 15 år fick jag ett strafföreläggande för olovlig körning då jag hade kört trimmad moped. Jag är medveten om att uppgifterna i mitt fall gallras från belastningsregistret efter 5 år. Jag är mycket intresserad av att i framtiden arbeta inom den statliga sektorn. Uppgifterna gallras som jag har förstått det som i syfte att det inte ska hålla tillbaka mig resten av livet. Funkar det verkligen så? Kan jag ändå bli nekad till jobb inom statliga sektorn pga detta förutsett att jag har ett tomt belastningsregister?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När gallras uppgifter?

Utgångspunkten är att en uppgift i belastningsregistret, om strafföreläggande, ska gallras om strafföreläggandet undanröjts (16 § 3 p. Lag om belastningsregister). Om en person har godkänt ett strafföreläggande så gallras uppgifterna dock efter fem år (17 § 9 p. Lag om belastningsregister).

Vad innebär det?

När strafföreläggandet gallras så innebär det att uppgifterna tas bort från ditt belastningsregister. Det betyder alltså att även om en arbetsgivare i framtiden skulle begära ut ett utdrag ur ditt belastningsregister, så ska uppgifterna om ett strafföreläggande inte finnas kvar när det gått fem år.

Detta förutsätter att man inom den tid som uppgifterna finns kvar i belastningsregistret, dvs inom fem år, inte begår någon annan gärning som leder till tex en fällande dom eller ett nytt strafföreläggande. I sådana fall så ska nämligen alla uppgifter sparas i belastningsregistret, även längre än fem år (18 § 1 st. Lag om belastningsregister).

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar.

Felicia Hauzenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1336)
2021-10-14 Får socialen räkna skadestånd som en inkomst?
2021-10-09 Kommunens beslut strider mot likställighetsprincipen - vad gör man?
2021-10-04 Bostadsanpassningsbidrag - ska det billigaste alternativet väljas?
2021-09-30 Hot om omplacering enligt LVU

Alla besvarade frågor (96356)