FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott02/07/2020

När föreligger falsk angivelse och falsk tillvitelse?

Hej,

Jag har haft min dotter hemma hos mig sedan ca 4 månader, efter att min dotter blev utkastad

av sin mamma. Hennes mamma har gjort 3 anmälningar hos socialtjänst samt en polisanmälan

om egenmäktighet med barn på falska grunder. Beslutet av polisanmälan har även skickats till försäkringkassan för att antyda att jag olagligt håller min dotter hemma hos mig.

Sedan 11 Juni finns ett beslut hos skatteverket att min dotter är folkbokförd hos mig.

Efter detta hotar hon vidare med att fortsätta anmäla mig, samt antyder att hon gjort ännu en anmälan.

Jag har mottagit ett flertal hotfullla och kränkande sms-

Jag gjorde en polisanmälan ang ofredande. Jag anser dessutom att brott föreligger om

Falsk angivelse och falsk tillvittnelse. Förundersökningsledare hos polisen

hävdar att brottet Falsk angivelse, falsk tillvittnelse endast gäller om ärendena leder till åtal. Stämmer detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Falsk angivelse

Om en person anger en annan till en myndighet och påstår att denne begått ett brott med syfte att denne ska åtalas, trots att personen vet att uppgifterna är falska och personen oskyldig, kan den dömas för falsk angivelse (15 kap. 6 § brottsbalken). För att falsk angivelse ska föreligga krävs att personen haft ett åtalssyfte, det vill säga ett uppsåtligt handlande. Personen ska veta att den andre är oskyldig och kan åtalas och dömas, eller åtminstone att vara likgiltig inför att sitt handlande kan leda till åtal av den andre. Det krävs alltså inte att den felaktigt angivna personen faktiskt åtalas, men det ska ha varit personens intention när den lämnade uppgifterna till myndigheten.

Falsk tillvitelse

Om en person lämnar uppgifter om en annan till en myndighet och påstår att denne begått ett brott, trots att personen vet att uppgifterna är falska och personen oskyldig, kan den dömas för falsk tillvitelse (15 kap. 7 § brottsbalken). För falsk tillvitelse finns inte något krav på åtalssyfte, personen behöver alltså inte ha haft uppsåt för att åtal ska väckas mot den felaktigt angivna personen. Det krävs alltså inte heller här att den felaktigt angivna personen åtalas.

Sammanfattning

Om din dotters mamma kontaktat myndigheterna och utgett felaktiga uppgifter om dig med syfte att du ska bli åtalad kan hon ha gjort sig skyldig till falsk angivelse. Om hon inte tänkt att du ska bli åtalad utan snarare velat tala ont om dig inför en myndighet kan det istället vara tal om falsk tillvitelse. Det krävs inte att ett åtal faktiskt väckts för att brotten ska kunna aktualiseras.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie OttossonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo