FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt22/07/2017

Myndigt syskon som vårdnadshavare

Hej jag är en 18 åring tjej som har fast jobb plus timanställd på ett annat jobb oxh har fastighet. Mina föräldrar har jott bort. Det är så att jag har tre syskon som inte är myndiga pch undrar därför om jag kan ta vårdnaden över dom som vårdnadshavare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om båda föräldrarna dör ska rätten (domstolen) på anmälan av socialnämnden, eller när förhållandet annars blir känt, anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. (Föräldrabalken "FB" 6:9).

Den som ska utses ska vara lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och god fostran. Domstolen beaktar särskild barnets behov av att växa upp under stabila förhållanden. Ett krav är att den som utses inte får vara underårig. För syskon ska samma person utses till vårdnadshavare om inte särskilda skäl talar emot det. Om föräldrarna eller en av föräldrarna gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare ska den personen förordnas om det inte skulle vara olämpligt. (FB 6:10a)

Så länge ovanstående krav är uppfyllda är det alltså inget hinder mot att ett myndigt syskon utses som vårdnadshavare.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare