Möjlighet för efterlevande sambo att bo kvar i gemensam bostadsrätt

2016-03-15 i Sambo
FRÅGA
Hej,Jag och min sambo har gemensamt köpt en bostadsrätt. Vi har en dotter på 16 månader och väntar vårt andra barn i juni. Något vi båda oroar oss för nu är vad som skulle hända om någon av oss avlider. Vi vill ju att partnern med barn ska kunna bo kvar i lägenheten, men har förstått att den kvarlevande föräldern omgående måste betala god man för delarna av lägenhetsarvet som ska gå till barnen eftersom de är under 18 år. För oss båda skulle det innebära att vi tvingades sälja lägenheten och på så vis få loss pengar till barnens arv. Hur fungerar det, kan man teckna ett hundraprocentigt gilltigt avtal eller måste vi gifta oss för att vara helt på den säkra sidan och trygga vårt och barnens framtida boende?
SVAR

Hej!

Tack för ni vänder er till Lawline med er fråga.

Inledningsvis kan konstateras att bostadsrätten utgör samboegendom eftersom den har förvärvats för er gemensamma användning. Detta framgår av 3 § sambolagen (2003:376) som ni kan hitta här. Eftersom bostadsrätten utgör samboegendom kommer den att ingå vid bodelning om någon av er skulle avlida. För att bodelning ska aktualiseras vid ena sambons död krävs emellertid att den efterlevande sambon begär det (se 8 och 18 §§ sambolagen). Dödsboet efter den avlidne sambon kan inte begära bodelning.

Ni har angett att ni har köpt bostadsrätten tillsammans, vilket jag tolkar som att ni ingått avtal om att köpa den tillsammans och båda har stått för en del av priset och/eller båda står som avtalsparter. Ni har alltså blivit samägare till bostadsrätten. Detta innebär i sin tur att ni båda två äger en andel av bostadsrätten vilket utgör egendom som ska tillfalla arvingarna vid eventuellt dödsfall, vilket i ert fall blir era barn, se 2 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637), hädanefter ÄB. ÄB hittar ni här.

Eftersom ni inte är gifta har den efterlevande sambon ingen arvsrätt, hade ni varit det hade den efterlevande maken tagit över allt arv före barnen i enlighet med 3 kap. 1 § ÄB. Det ni kan göra är att upprätta ett testamente där det framgår att bostadsrätten ska tillfalla den efterlevande sambon. Barnen har dock enligt lag ett oinskränkt anspråk på minst hälften av sina föräldrars kvarlåtenskap enligt 7 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att ni inte kan testamentera bort mer än hälften av den efterlevande sambons kvarlåtenskap. Den andel av bostadsrätten som den avlidne sambon äger ingår alltså i dennes kvarlåtenskapen som ska tillfalla arvingarna. Anger ett testamente att bostadsrätten ska tillfalla den efterlevande krävs alltså att barnen kompenserar med pengar eller annan egendom som motsvarar minst hälften av den avlidnes kvarlåtenskap.

Ni har angett att ni vid ett sådant skede hade varit tvungna att sälja lägenheten för att få pengar till barnens arv. Skulle det vara så att detta är en nödvändig åtgärd för att barnen ska få ut sitt arv, även om ni har testamenterat hälften av den avlidnes tillgångar till den efterlevande, verkar det som att den enda lösningen för att försäkra er om att den efterlevande ska kunna bo kvar i bostadsrätten är att ingå äktenskap, eftersom barnens legala rätt till minst hälften av avliden förälders kvarlåtenskap inte kan åsidosättas och efterlevande make ärver allt från den avlidna före gemensamma barn.

Skulle det istället vara så att bostadsrätten förvärvades i syfte att användas som er gemensamma bostad men det bara var den ena sambon som köpte den, utgör bostaden samboegendom (3 § sambolagen), men ni är inte samägare till den. Av detta följer att, om den som köpte och därigenom också äger bostadsrätten skulle vara den som överlever den avlidna sambon, den efterlevande kan låta bli att begära bodelning vid dödsfall i enlighet med 18 § första stycket sambolagen. Dödsboet efter den avlidna sambon kan som sagts ovan inte begära bodelning. Om den efterlevande sambon låter bli att begära bodelning blir följden att bostadsrätten inte kommer ingå i den avlidnes sambons kvarlåtenskap när arvingarna ska få ut sitt arv, och bostadsrätten stannar hos ägaren, den efterlevande sambon.

Hoppas att ni har fått svar på era frågor!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (485)
2021-06-18 Sambor vill att de ska kunna bo kvar i huset när någon av de dör
2021-05-31 Sambo och testamente gällande barn
2021-05-15 Vad händer med bohag vid en sambos död?
2021-05-08 Sambo avlider - vem får bostaden?

Alla besvarade frågor (93198)