Misstanke om fusk på gymnasieskola

Har gymnasieskolan ingen bevisbörda vid misstanke om fusk

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga.

En lärare eller gymnasieskola kan inte anklaga en elev för fusk utan att ha befogade orsaker till det, dvs bevis som styrker att eleven exempelvis använt sig av otillåtna medel eller plagierat något. Som huvudregel är det rektorn som efter en utredning, fattar ett beslut om huruvida det är är styrkt att fusk har förekommit och om det är aktuellt med avstängning. Normalt brukar skriftliga varningar utdelas vilket framgår av 5 kap. 15-17§§ Skollagen som du hittar HÄR. Detta gäller gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

Det finns inte samma typ av reglering avseende grundskolan. Det normala i sådana fall är att elevens vårdnadshavare kontaktas och att man på det sättet reder ut ärendet.

Beroende på omfattningen av anklagelserna kan man eventuellt väcka talan om förtal enligt 5 kap. brottsbalken som du hittar HÄR. Är det en kommunal skola kan det även vara aktuellt med en anmälan till Justitieombudsmannen. Du kan läsa mer om en JO-anmälan HÄR.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Joakim WahlgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”