Misstanke om fusk på gymnasieskola

FRÅGA
Har gymnasieskolan ingen bevisbörda vid misstanke om fusk
SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

En lärare eller gymnasieskola kan inte anklaga en elev för fusk utan att ha befogade orsaker till det, dvs bevis som styrker att eleven exempelvis använt sig av otillåtna medel eller plagierat något. Som huvudregel är det rektorn som efter en utredning, fattar ett beslut om huruvida det är är styrkt att fusk har förekommit och om det är aktuellt med avstängning. Normalt brukar skriftliga varningar utdelas vilket framgår av 5 kap. 15-17§§ Skollagen som du hittar HÄR. Detta gäller gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

Det finns inte samma typ av reglering avseende grundskolan. Det normala i sådana fall är att elevens vårdnadshavare kontaktas och att man på det sättet reder ut ärendet.

Beroende på omfattningen av anklagelserna kan man eventuellt väcka talan om förtal enligt 5 kap. brottsbalken som du hittar HÄR. Är det en kommunal skola kan det även vara aktuellt med en anmälan till Justitieombudsmannen. Du kan läsa mer om en JO-anmälan HÄR.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Joakim Wahlgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (300)
2020-10-25 Återlämning av mobiltelefon vid mobilförbud på skola
2020-10-23 Är rektor skyldig att polisanmäla brott som sker på skolan?
2020-10-22 Kränkande behandling av lärare.
2020-10-15 Kan jag börja studera juridik även om jag suttit inne för brott?

Alla besvarade frågor (85407)