Min son vill träffa sin son oftare, vad gäller?

2019-10-02 i Barnrätt
FRÅGA
HejJag har en fråga om vårdnaden av ett barn.Min son bodde ihop med en kvinna och de har en son som nu är 18 månader.Sedan några månader tillbaka har de separerat. Nu framgår det att hon aldrig skickat in ansökan om delad vårdnad som hon sade att hon gjort. Har min son någon rätt alls att få träffa sin son. Hon går med på det väldigt sällan och bara om hon själv behöver göra något då hon inte kan ha barnet med. Som tex när hon vill gå ut och ta en öl.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det måste vara en frustrerande situation din son har hamnat i. Jag ska försöka förklara vad som gäller för vårdnad och föräldrars rätt till umgänge med sina barn, och vad din son kan göra om mamman inte går med på att låta honom träffa barnet. Reglerna finns i föräldrabalken (FB).

Din son kan ansöka om gemensam vårdnad

Jag förstår det som att mamman i detta fallet har ensam vårdnad om barnet, och att hon sagt att hon ska ansöka om gemensam vårdnad men att det av någon anledning inte har blivit av. Om det är vad din son vill, kan han själv ansöka hos tingsrätten om att de ska ha gemensam vårdnad över barnet (FB 6 kap. 4 §). I alla frågor som rör vårdnad av barn och umgänge med barn ska barnets bästa vara avgörande (FB 6 kap. 2 a §).

Barnet har rätt till umgänge med båda föräldrar

Oavsett om din son har gemensam vårdnad över barnet eller inte, har barnet hur som helst en rätt till umgänge med sin pappa (FB 6 kap. 15 §). Notera att det är barnet som har denna rättighet till umgänge, inte föräldern. Hur och när umgänget ska ske är upp till föräldrarna att bestämma. Båda föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov

av umgänge med den förälder som barnet inte bor hos tillgodoses så långt som möjligt.

Avtal om umgänge

Det finns möjlighet för föräldrarna att skriva avtal om barnets umgänge med din son. Ett sådant ska vara skriftligt och lämnas in till socialnämnden för godkännande (FB 6 kap 15 a § tredje stycket). Ett sådant avtal är helt frivilligt, och är ett alternativ för de föräldrar som vill ha en bestämd plan på hur och när umgänget med sina barn ska ske.

Samarbetssamtal

Skulle föräldrarna ha svårt att samarbeta, finns det möjlighet till att genom kommunen få gå på samarbetssamtal. Dessa samtal sker tillsammans med en sakkunnig, och har som syfte att föräldrarna ska kunna komma överens om barnets vårdnad och umgänge (socialtjänstlagen 5 kap. 3 §).

Domstol kan besluta om umgänge

Det finns även en möjlighet att låta domstolen besluta om umgänge mellan pappan och sonen (FB 6 kap. 15 a § första stycket). I första hand brukar alltid överenskommelser mellan föräldrarna föredras, men jag nämner ändå detta för din kännedom.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Jag ABdriver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-10-03 13:55
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1312)
2019-10-21 Vad kan jag göra för att ett domstolsbeslut om boende för mitt barn skall efterföljas av mitt ex?
2019-10-08 Vilket resonemang ligger bakom FB 9:7?
2019-10-03 Vem har rätt att bestämma över ett barns fritidsaktiviteter?
2019-10-03 Hur får jag ensam vårdnad när den andre föräldern varit med om en allvarlig olycka och inte kan ta hand om sig själv?

Alla besvarade frågor (73866)