Min fru kommer att bli blind och få problem med underskrifter, hur gör hon?

2021-04-30 i Formkrav
FRÅGA
Min fru kommer att bli blind. Kommer att få problem med underskrifter. Hur gör hon?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om någon annan hade kunnat skriva under viktiga papper för din frus räkning eftersom hon inte kommer att ha förmågan att göra det själv.

Din fråga regleras i avtalslagen (AvtL).

Din fru kan ge dig en fullmakt vilket innebär att du kan utföra ärenden i hennes namn

Du eller någon annan behöver din frus tillåtelse för att ha rätten att skriva under avtal och dylikt för din frus räkning. Din fru kan skriva en fullmakt till exempelvis dig, vilket innebär att hon ger dig rätten att utföra vissa ärenden i hennes namn. Du, s.k. fullmäktigen, kommer då ha rätt att företa rättshandlingar, exempelvis slutande av avtal, i din frus namn (10 § AvtL).

Fullmakt kan vara skriftligen eller muntlig och bör fastställa fullmaktens behörighet och befogenhet

En förutsättning för att din rättshandling ska anses giltig är dels att rättshandlingen företas i din frus namn, dels att handlingen ligger inom fullmaktens gräns. En fullmakts gränser utgörs av fullmaktens befogenhet och behörighet. Behörighet är tex att du har fått behörighet att köpa en bil för din frus räkning. Befogenhet är exempelvis att bilen du ska köpa ska vara blå. Om du köper en röd bil har du handlat inom fullmaktens behörighet eftersom du köpt en bil och inte exempelvis hyrt ut din frus lägenhet, men du har handlat utanför din befogenhet eftersom du köpte en bil i röd färg istället för blå. Behörigheten hänför sig alltså till att du kan göra något (köpa en bil), medan befogenheten härrör sig till vad du får göra (villkor gällande bilköpet). Det är viktigt att man fastställer gränserna för hur långt behörigheten och befogenheter sträcker sig eftersom det påverkar rättshandlingens giltighet i förhållande till tredje man.

Den aktuella fullmaktsformen verkar i ditt fall vara en s.k. framtidsfullmakt. Din fru kan då utse dig för att sköta hennes angelägenheter i framtiden när hon inte längre klarar av det själv. Det är du själv som bedömer när din fru inte längre kan företa sådana rättshandlingar själv och när du anser det lämpligt att träda in som fullmäktigen. Det finns vissa formkrav för en framtidsfullmakt, exempelvis att en sådan ska upprättas skriftligen och at det ska framgå vem som är fullmakthavare.

Jag råder dig att söka juridisk hjälp för att fullmakten ska bli giltig och tydlig. Vi på Lawline erbjuder juridisk konsultation vid upprättande av framtidsfullmakt till fast pris – klicka på länken för att ta kontakt med oss: https://lawline.se/fixed_price

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!

Med vänliga hälsningar,

Chantal Kryou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (178)
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?
2021-08-12 Fullmakts giltighet och underskrifter

Alla besvarade frågor (95921)