Milavtal för resekostnader vid umgänge av barn

2017-08-17 i Barnrätt
FRÅGA
Finns det någon milangivelse i lagtext eller liknande som gäller för när en förälder (gemensam vårdnad) skall flytta? Jag har hört både 6 & 10mil, dock utan källa.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte riktigt vad det är du frågar efter. Det jag tror du är ute efter är vem som ska stå för resekostnader om den andra föräldern flyttar till en annan ort. Svar på din fråga är 10 mil.

Enligt 6 kap 15 b § föräldrarbalken (FB) ska resekostnader delas lika mellan föräldrarna. Av propositionen och lagkommentarer till lagen framgår det att den föräldern som inte bor med barnet ska ha det primära ansvaret förresekostnader. Den andra föräldern ska ta del i kostnaderna i den mån hens förmåga tillåter detta. En förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnaderna är inte heller skyldig att göra det. Dock är fallet som sådant att ni båda är boendeföräldrar vilket får till utfall att ni båda får dela och ansvara solidariskt för resekostnaderna.

Frågan om kostnadsfördelning vid umgängesresor har behandlats i RH 2000:16. Endast kostnader av någon betydenhet beaktas. Avståndet mellan bostadsorterna bör överstiga tio mil (se SOU 1995:26 s. 522) och därmed inte 6 mil.

Hoppas det var svar på din fråga. Annars är det bara att höra av sig igen!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1821)
2021-11-27 Får familjehemsplacerade barn komma hem till jul?
2021-11-25 Behöver båda vårdnadshavare godkänna en utredning angående dyslexi?
2021-11-20 Hur ändras ett umgängesavtal?
2021-11-14 Kan en förälder som inte har vårdnaden begära gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (97338)