Måste man göra en bouppteckning och ett arvsskifte?

FRÅGA
Min mamma har precis dött. Min syster, jag och min far är helt överens om att inget ska röras nu utan först den dag han inte finns längre. Hans och mammas tillgångar är nu hans , han ska bo kvar i huset och jag och min syster gör inte anspråk på någonting. Måste man ändå göra bouppteckning och arvskifte?Kan man inte bara låta allt vara? Skulle det mot all förmodan vara så att han väljer att förslösa all egemdom så känner vi att det är i så fall hans ensak. Det är deras( hans ) tillgångar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att beklaga din mammas bortgång. Hoppas att mitt svar kan vara till hjälp för dig. Reglerna för bouppteckning och arvsskifte finns i ärvdabalken (ÄB), vilken jag kommer att hänvisa till i mitt svar.

Bouppteckning måste göras och skickas in till Skatteverket

Då någon avlider ska en boutredning göras. Syftet med boutredningen är dels att klargöra vem som är arvinge till den avlidne och om det finns testamente, dels att beräkna dödsboets tillgångar och skulder. Boutredning och bouppteckning är viktig för att avgöra kretsen av dödsbodelägare. Om den avlidne endast lämnar efter sig en make och gemensamma barn blir den efterlevande maken oftast ensam dödsbodelägare (ÄB 18 kap. 1 §). Trots detta måste en bouppteckning som huvudregel göras och skickas in till Skatteverket. Bouppteckningen ska förrättas inom tre månader från dödsfallet (ÄB 20 kap. 1 §). Undantagsvis räcker det med en så kallad dödsboanmälan som kan göras då boets tillgångar är små och den avlidne inte hade någon fast egendom (ÄB 20 kap. 8a §).

Arvsskiftet är ett civilrättsligt avtal mellan de efterlevande

Ett arvsskifte innebär att dödsboets tillgångar fördelas mellan dödsbodelägarna, och arvsskifteshandlingen fungerar som ett civilrättsligt avtal (ÄB 23 kap. 1 §). Eftersom din far kommer att vara ensam dödsbodelägare behövs det inte göras ett arvsskifte, då det endast är han som är berättigad att ta över tillgångarna. I ert fall är det alltså inte nödvändigt med ett arvsskifte då din mors tillgångar kommer att tillfalla din far efter bouppteckningen registrerats. Observera dock att vissa tillgångar trots allt kan behöva att registreras på din far.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Ställ gärna en ny fråga om du har fler funderingar! Jag vill även rekommendera dig att kika in på Skatteverkets hemsida, som har bra och lättillgänglig information.

Med vänliga hälsningar,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (919)
2020-02-10 Kan jag klandra en bouppteckning och att jag blivit arvlös?
2020-02-01 Vad gäller för bröstarvingars rätt vid en bouppteckning?
2020-02-01 Tagit tillgångar utan godkännande av övriga dödsbodelägare
2020-01-31 Vilka ska kallas till ett bouppteckningssammanträde?

Alla besvarade frågor (77187)