Måste legatarier meddelas vid bouppteckning?

FRÅGA
En jurist har hand om ett testamente och bouppteckning där tre personer är omnämnda som legatarier. Efter förlikningsförslag till olika fonder skall nu resultatet vara klart. Legatarierna har lovats bli tillskrivna. Så har inte skett trots påminnelse och ytterligare påminnelse om att legatarierna vill veta utfallet.Kan legatarier helt gås förbi utan att meddelas
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om testamenten och dödsbon finns i ärvdabalken (ÄB).

Vid en bouppteckning ska alla dödsbodelägare kallas. Delägarna är efterlevande make/sambo, arvingar och universella testamentstagare (18 kap. 1 § ÄB och 20 kap. 2 § ÄB). Den som enligt ett testamente har rätt till legat behöver inte kallas till bouppteckningen eftersom denne inte är dödsbodelägare. Legatarier har inte rätt till del i boet utan bara att få ut den egendom som testamenterats till denne.

Som huvudregel ska legat tilldelas legatarien innan lagstadgade arvingar tilldelas sina andelar (22 kap. 1 § ÄB). Legatet ska verkställas så fort som möjligt och behöver oftast inte invänta arvskiftet. Dock för att legatarien ska ha rätt till sitt legat krävs att denne gör sin rätt gällande inom tio år från dödsfallet (16 kap. 4 § ÄB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1003)
2020-09-30 Särkullbarns rätt till arv
2020-09-30 Kan man se om någon har fått ett arv?
2020-09-29 Vad är rimligt arvode för en boutredningsman?
2020-09-27 Vad är kostnaden för bouppteckning och arvsskifte?

Alla besvarade frågor (84722)