Måste jag informera andra barn om gåva till ett barn och krävs gåvobrev?

2021-08-30 i Gåva
FRÅGA
Om jag vill ge ett av mina barn en penning gåva måste jag informera de halvsyskon hen har om det och hur mycket det är?Måste man skriva Gåvobrev eller bara ha vetskapen mellan mig och barnet det gäller.Äldsta barn tog avstånd vid skilsmässa från mig och nye halvbror. Har 2 barn från tidigare förhållande o ett nytt barn med nye sambo.Det blir ändå osämja vid min bortgång det är jag säker på.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kort svar
Du är inte tvungen att informera halvsyskonen om gåvan. Du behöver inte heller skriva gåvobrev för att gåvan ska vara giltig. Bara vetskapen mellan dig och barnet räcker således bra.

Gåva antas vara förskott på arv
Med tanke på eventuell osämja vid din bortgång är det emellertid bra att veta att en gåva antas vara förskott på arv om inget annat framgår, till exempel genom gåvobrev (6 kap. 1 § ärvdabalken). Vill du således att gåvan inte ska utgöra förskott på arv och i stället en "ren" gåva, bör du upprätta ett gåvobrev som tydligt säger att gåvan inte ska utgöra förskott på arv.

Laglott och det förstärkta laglottsskyddet
Huvudregeln är att man under sin livstid fritt får förfoga över sin egendom. Det förekommer emellertid begränsningar. En sådan är att barn alltid har rätt till sin laglott, vilken utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Detta har man rätt till trots att arvlåtaren skulle ha testamenterat bort all egendom (7 kap. 3 § ärvdabalken).

En till begränsning förekommer vid gåva, vilket alltså kan bli aktuellt i ditt fall. I förhållande till testamente är regleringen emellertid annorlunda när laglotten kränks genom gåva. Undantaget innebär att den som erhåller gåvan kan bli återbäringsskyldig till det belopp som motsvarar de övriga barnens laglott, i fall att arvet inte skulle räcka till deras laglott. För att kunna tillämpa undantaget måste gåvorna kunna likställas med testamente. Avsikten med gåvan ska nämligen ha varit att reglera hur egendomen fördelas vid din bortgång, det vill säga en vilja att fördela kvarlåtenskapen (egendomen som tillhört dig). Detta utgör det så kallade förstärkta laglottsskyddet och regleras i 7 kap. 4 § ärvdabalken. Det förstärkta laglottsskyddet blir vanligen aktuellt när gåvogivaren ger bort en gåva med villkor om att gåvogivaren fortfarande kommer att ha rätt att nyttja gåvan fram till sin död samt i det fallet då gåvogivaren inom en snar framtid kommer att gå bort. Finns det ingen avsikt att genom gåvan fördela kvarlåtenskapen är detta däremot inget som kommer att komma i fråga.

Upprätta gåvobrev med hjälp av Lawlines tjänster
För upprättande av gåvobrevet kan jag rekommendera våra tjänster. Hos oss kan du enkelt och till ett fast pris skapa ett juridiskt korrekt gåvobrev.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (750)
2021-10-06 Kan ett gåvobrev innehålla villkor om enskild egendom?
2021-10-01 Behöver man gåvobrev när man ger bort lös egendom?
2021-09-30 Kan man kräva tillbaka gåvor?
2021-09-30 Kan förälder ge gåva åt några barn och utesluta övriga barn?

Alla besvarade frågor (96500)