Måste en förmyndare utses till ett underårigt barn om dennes förälder avlider?

2021-10-06 i Barnrätt
FRÅGA
Om en förälder till ett minderårigt barn dör, måste man ha en förmyndare för barnet då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av föräldrabalken (FB).

Förmyndarskapet och förmyndare

En förmyndare förvaltar den omyndiges tillgångar och företräder denne i angelägenheter som rör tillgångarna (FB 12 kap. 1 §).

Huvudregeln är att om ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna så är båda vårdnadshavare också förmyndare (FB 10 kap. 2 § första stycket). För barn som står under vårdnad av endast den ena av sina föräldrar så är denne ensam förmyndare (FB 10 kap. 2 § andra stycket).

Om barnet har en särskilt förordnad vårdnadshavare är huvudregeln att det är samma person/personer som är dess förmyndare (FB 10 kap. 3 §).

Om förmyndare avlider

Om ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna och en av föräldrarna avlider, så ska den andra föräldern ha ensam vårdnad (FB 6 kap. 9 §). Detta betyder också att den kvarlevande föräldern också är ensam förmyndare som huvudregel (FB 10 kap. 2 § andra stycket).

Om båda föräldrarna har avlidit, så ska deras önskemål tas till vara när särskild vårdnadshavare förordnas, om det inte är olämpligt (FB 6 kap. 10a § fjärde stycket). Föräldrarna kan dock även ha framfört en person som de önskar som förmyndare, och då så ska denna person förordnas som förmyndare om det inte är olämpligt (FB 10 kap. 7 §). Något formkrav finns inte. Det vanliga är dock att vårdnadshavaren och förmyndaren är samma person.

Sammanfattning

Ifall det endast är en av föräldrarna som avlider, så behövs ingen förmyndare utses om den överlevande föräldern är vårdnadshavare och därmed också förmyndare. Om båda föräldrar avlider så ska en särskild vårdnadshavare förordnas och även en förmyndare, men detta brukar vara samma person. De avlidna föräldrarnas önskemål ska tas tillvara för vem som ska vara vårdnadshavare/förmyndare.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?