Utsatt för brott, vad ska jag göra nu?

2021-07-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Om man lagt handpenning på ett fordon o sedan upptäcker att fordonet redan är sålt Lurade på 15 000kr o det finns swisch som bevis hur stor är chansen att det blir ett ärende
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över hur stor chansen är att polis eller åklagare ska engagera sig och driva en brottsutredning i ditt ärende om du gör en anmälan om att du har blivit utsatt för bedrägeri. Det är dock tyvärr väldigt svårt att säga någonting om hur stor en sådan chans är. Med beaktande av att det kanske inte är ett så allvarligt brott att utredningen kommer ledas av åklagare utan istället av polis (vilka redan har en hög arbetsbelastning) så finns det en risk att ärendet blir nedlagt om inte bevisen är väldigt tydliga och konkreta.

Även om jag alltså inte kan svara på exakt hur stor chansen är att det blir ett ärende av ditt beskrivna scenario så kommer jag i det följande kort redogöra för några alternativa tillvägagångssätt.

Göra en polisanmälan

Brottet som du har blivit utsatt för är bedrägeri vilket i lagtextens mening innebär att någon (bedragaren) utför en vilseledande handling som förmår en annan person (dig) att göra något som resulterar i vinst för den som vilseleder och förlust för den som blir vilseledd. (9 kap. 1 § brottsbalken)

I ditt beskrivna scenario har bedragaren gjort en vinst i form av den av dig erlagda handpenningen och det är till följd av att hon/han utfört den vilseledande handlingen att sälja något till dig. Den erlagda handpenning som innebär bedragarens vinst är även det som innebär en förlust för dig och således blir den nämnda regeln om bedrägeri aktuell.

Det finns några alternativ för hur du kan gå tillväga i detta fall. Självklart är det första att försöka ta kontakt med personen som du har betalat handpenningen till och försöka få tillbaka pengarna därigenom. Fungerar inte det kan du göra en polisanmälan och hoppas på att polis/åklagare engagerar sig i ärendet.

Polisanmälan kan du göra här.

Väcka ett enskilt åtal

Om du har valt att göra en polisanmälan och det således är du som är målsägande (den som blivit utsatt och angivit brottet) och åklagare därefter väljer att lägga ned utredningen, kan du välja att väcka vad som kallas för ett enskilt åtal. (20 kap. 8 § första stycket rättegångsbalken).

Jag har tidigare skrivit mer om enskilt åtal här.

Påbörja en privat rättsprocess

Som ett alternativ till en polisanmälan och enskilt åtal finns alltid möjligheten för dig att inleda en privat rättsprocess. Genom att lämna in en stämningsansökan till domstol (tingsrätten på den ort där den som har bedragit dig bor) med kravet att hon/han ska betala tillbaka den av dig erlagda handpenningen. I stämningsansökan beskriver du händelseförloppet såsom du har uppfattat det och bifogar även de bevisuppgifter du har (t.ex. skärmdumpar på den av dig nämnda swish-betalningen samt eventuella konversationer du har haft med motparten).

Stämningsansökan hittar du här.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1193)
2021-09-25 Kan jag stämma ett företag och i så fall hur går jag till väga?
2021-09-24 Får polis beslagta alkohol från tonåring som denne har hittat?
2021-09-20 Innebär termen "hjälpmedel" att egendomen använts för att främja brott?
2021-09-19 Tredskodom och återvinning

Alla besvarade frågor (95915)