Lärares rätt att undersöka elevers väskor m.m.

FRÅGA
Kan lärarna varje skoldag söka igenom elevernas fickor och väskor på jakt efter vapen och andra farliga föremål?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att kunna svara på frågan måste vi vända oss till en av Sveriges grundlagar, regeringsformen (RF). Enligt 2 kap. 6 § RF är var och en gentemot det allmänna skyddad mot […] kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång. "Det allmänna" är ett vitt begrepp som omfattar bl a kommunal skolverksamhet. Huvudregeln är alltså att lärare inte får söka igenom elevernas fickor och väskor. Att genomsöka en väska anses också utgöra en kroppsvisitation, även om det inte är i direkt anslutning till ens kropp (ex.vis om den ligger i ett skåp).

Denna rättighet är dock relativ, och får begränsas genom lag (se 2 kap. 20 § RF). Inskränkningen måste dock vara godtagbar i ett demokratiskt samhälle, och den får inte gå utöver vad som är nödvändigt. Den får heller inte sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom ett av folkstyrelsens grundvalar. Detta framgår av 2 kap. 21 § RF.

I detta fall finns det i Sverige inte lagstöd för lärare att söka igenom elevers fickor och väskor. Hade man försökt formulera en sådan lag, hade det sannolikt inte uppfyllt ovan nämnda krav på nödvändighet och proportionalitet. Den enskildes integritet borde vägra tyngre i detta fall.

Svaret är alltså: Nej, det saknas lagstöd för en sådan åtgärd.

Vänligen,

Sandra Söderberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (380)
2022-01-15 Har man rätt att lämna lektionen om läraren är sen
2022-01-12 Söka jobb inom skolan trots misshandelsdom?
2021-12-28 Omprövning eller rättelse av felaktig rättning på tentamen
2021-12-08 När har jag rätt at få tillbaka min mobiltelefon?

Alla besvarade frågor (98703)